Aanmelden voor de opleiding

Commentaar aios LHK-toets

Toetsing
Huisartsopleiding Nederland coördineert de productie van de landelijke toetsen, verwerkt de resultaten en bewaakt en bevordert de kwaliteit van deze toetsen. De acht opleidingsinstituten werken hiervoor nauw samen.

Over toetsing
De huisartsopleiding gaat uit van het piramidemodel van Miller.

   

Toetsaanbod
Hier vindt u o.a. de toetstations, praktijkscoringslijsten, competentiebeoordelingslijsten (ComBeL) en informatie over landelijke kennistoetsen.

 

Abonnement LHK-toets
Toets uw kennis van de huisartsgeneeskunde en neem een abonnement op de Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets (LHK-toets).

  

Contact
Contactgegevens afdeling toetsing Huisartsopleiding Nederland