Aanmelden voor de opleiding

Landelijke Hao-teamdag succes!
De eerste Landelijke hao-teamdag georganiseerd door de coördinatoren van de hao-teams, vond 24 januari jl. plaats in Kontakt der Kontinenten te Soesterberg.

Hao-teams zijn de drijvende krachten achter het stimuleren van de kwaliteit van huisartsopleiders. Trots en op een inspirerende, vaak ludieke wijze presenteerden alle instituten de kracht van hún expertise.

 

Tijdens workshops wisselden de deelnemers kennis en ervaringen uit over verschillende onderwerpen, zoals: Aios-Hao koppeling, de selectieprocedure van nieuwe opleiders, scholing, toetsing en portfolio, voortgangsgesprekken en opleidersmeerdaagsen.

   

Op de "markt" werden kennis, prachtige cursussen en ideeën van elkaar 'gekeurd en geproefd.' Het vele werk dat hao-teams verrichten werd op deze manier voor iedereen zichtbaar (trots) en beschikbaar (handig).

 

De HAO-teamdag leverde zoveel meerwaarde op dat het ongetwijfeld een vervolg krijgt!

 

 

                       Foto: Sfeerimpressie van " de markt" HAO-teamdag