logo huisartsopleiding nederland

LHK-toets

De halfjaarlijkse Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets (LHK-toets) geeft u inzicht in uw kennis van de huisartsgeneeskunde.

 

De toets bestaat uit 120 meerkeuzevragen, die samen het hele kennisdomein van de huisartsgeneeskunde representeren. Het gaat om medisch inhoudelijke (volgens een blauwdruk verdeeld over 16 verschillende ICPC categorieën) en huisartsgeneeskundig-theoretische vragen. De vragen zijn gespreid over leeftijdscategorieën van patiënten en aspecten van het consult, zoals diagnostiek of beleid.

 

Literatuur

De boekenlijst bevat boektitels en adressen van websites, die als naslagwerk kunnen dienen. De literatuur waarnaar in de LHK-toets en de KOV-toets wordt verwezen, is in deze boekenlijst terug te vinden. 

 

pdfBoekenlijst Huisartsopleiding Nederland

pdfBoekenlijst Huisartsopleiding Nederland per onderwerp

 

Voor wie

De LHK-toets is een voortgangstoets om de kennis van de aios te meten. Aios maken de toets twee keer per jaar onder examenomstandigheden. Huisartsopleiders krijgen de toets gratis aangeboden van het opleidingsinstituut. De toets is ook interessant voor praktiserende huisartsen, die geen opleider zijn. Zij kunnen zich abonneren op de toets.

 

Wanneer

De toets wordt twee keer per jaar afgenomen. Aios maken de toets in april en oktober. Opleiders en abonnees in mei en november.

 

LHK-toets en opleiden

Huisartsopleiding Nederland vindt het gebruik van toetsen voor aios én opleider van groot belang. Opleiders krijgen de toets daarom gratis aangeboden. 

 

Deelname aan de LHK-toets maakt een nabespreking met de aios leuker en zinvoller, want het leidt tot inzicht in leerpunten voor beiden. De waarde van de LHK-toets voor huisartsopleiders ligt vooral in de zelftoets en het begrijpen van het proces van de aios.

 

Hoe werkt het?

U krijgt de toets twee keer per jaar aangeboden, in mei en november. Voorafgaand aan deze toetsperioden ontvangt u van ons een e-mail met instructies. Na deelname krijgt u direct online feedback op uw toetsresultaten. Deelname aan de LHK-toets is geaccrediteerd met 2 punten per toets. Voor intercollegiale nabespreking krijgt u 2 accreditatiepunten extra per toets. 

 

Uw opleidingsinstituut zorgt voor de toekenning van de accreditatiepunten. Ieder instituut ontvangt van ons een lijst met de namen van de opleiders die de toets gemaakt hebben.

 

Persoonlijke gegevens

Voor elke toets baseren wij ons op de gegevens zoals die bij de opleidingen bekend zijn. Wijzigingen in uw gegevens (bv. e-mailadres) hoeft u dus niet aan Huisartsopleiding Nederland door te geven. 

 

Hier vindt u meer informatie over de LHK-toetsconstructie en de afname van de toets bij aios.