logo huisartsopleiding nederland

Toetsing

Artikelen in deze categorie.

In november 2016 is het Protocol Toetsing en Beoordeling 2016 en het Landelijk Toetsplan 2016 goedgekeurd door het College Geneeskundige Specialismen en vastgesteld door Huisartsopleiding Nederland. 

 

Het Protocol  beschrijft de formele regelgeving waaraan de huisartsopleiding wat betreft toetsing en beoordeling minimaal dient te voldoen.

 

De Toetsplan beschrijft de visie op toetsing en beoordeling, en de instrumenten die daarbij behoren om: a. het leerproces van de aios zo goed mogelijk te ondersteunen en b. tot een goed oordeel en besluitvorming over de ontwikkeling van een aios te komen. Het biedt aios, opleiders en docenten ondersteuning bij het toetsen en beoordelen in de praktijk, en houvast bij de voortgangsgesprekken.

 

Wat is veranderd ten opzichte de eerdere versies uit 2011?

 

Aios worden getoetst volgens het principe van programmatisch toetsen, waarbij we niet werken met afzonderlijke examens, maar het geheel van toetsen, observaties en feedback die bijdragen in de beoordeling van de voortgang van aios. Het e-Portfolio ondersteunt dit geheel.

 

Er komt meer aandacht voor toetsen en beoordelen in de praktijk, met behulp van Thema’s en kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA’s). Aios laten zich observeren bij verschillende vormen van patiëntenzorg: acute zorg, chronische zorg, palliatieve zorg etc.

 

Er zijn jaarlijks minimaal drie voortgangsgesprekken tussen opleider en aios, waarin de competentieontwikkeling van aios bijgehouden wordt.

 

Er wordt minder cijfermatig beoordeeld en meer op inhoud. De inhoudelijke verwoording van observaties, toetsen en beoordelingen, de zogenaamde narratieve feedback, stelt hoge eisen aan beoordelaars en heeft als uiteindelijke doel het leren te stimuleren.

 

De LHK is een voortgangstoets bestaande uit 6 verplichte afnames. De ‘50%-voldoende’ regel rond de LHK is afgeschaft. In de voortgangsgesprekken is de voortgang op de LHK uitslag (kennisontwikkeling) een belangrijk onderdeel en worden de LHK uitslagen gekoppeld aan het medisch functioneren in de praktijk (competentiegebied 1). Dit stelt hogere eisen aan aios en beoordelaars dan voorheen. Verslaglegging hiervan vindt plaats in het e-portfolio. Het afnemen van een LHK-herkansingstoets is hierbij zelden geïndiceerd.

 

Informatie en advies

Neem voor aanvullende informatie en advies gerust contact met ons op

Opzegformulier abonnement LHK-toets

Ongeldige invoer

 

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Aanmeldingsformulier LHK-toets - Coördinator nabespreking

Ik meld mij aan als coördinator nabespreking. Ik neem niet deel aan de toets.

 

Maak een keuze a.u.b.
Ongeldige invoer
Vul uw voorletter(s) in a.u.b.

 

 

Ongeldige invoer

 

 

Ongeldige invoer

Aanmeldingsformulier LHK-toets - Abonnee

 

Maak een keuze a.u.b.
Ongeldige invoer
Vul uw voorletter(s) in a.u.b.

 

 

Ongeldige invoer

 

 

Ongeldige invoer

beschikbaar = beschikbaar (aanklikbaar)

in ontwikkeling = in ontwikkeling 

 

vaardigheid protocol video
Lijkschouwing beschikbaar  
Hechten beschikbaar  
Wondsluiten met lijm beschikbaar blanco

beschikbaar = beschikbaar (aanklikbaar)

in ontwikkeling = in ontwikkeling 

 

vaardigheid protocol video
Palpatie lymfeklieren in ontwikkeling blanco

beschikbaar = beschikbaar (aanklikbaar)

in ontwikkeling = in ontwikkeling 

 

vaardigheid protocol video
Mond hals keel onderzoek beschikbaar blanco
Onderzoek buik beschikbaar  
Proctoscopie beschikbaar blanco
Ascitespunctie beschikbaar blanco
Peri-anaal incisie beschikbaar blanco

beschikbaar = beschikbaar (aanklikbaar)

in ontwikkeling = in ontwikkeling 

 

vaardigheid protocol video
Cornea diagnostiek beschikbaar blanco
Corpus alienum oog verwijderen beschikbaar  
Chalazion verwijderen beschikbaar beschikbaar
EHBO oogletsels (verband, spoelen, toedienen druppels/zalf) beschikbaar blanco
Basaal oogonderzoek beschikbaar blanco
Onderzoek oogstand (volgbewegingen, corneareflex, afdekken) beschikbaar blanco
Gezichtsveldonderzoek beschikbaar blanco
Oogboor verwijderen roestring beschikbaar blanco
Spleetlamponderzoek beschikbaar  

beschikbaar = beschikbaar (aanklikbaar)

in ontwikkeling = in ontwikkeling 

 

vaardigheid protocol video
Otitis externa oortampon beschikbaar beschikbaar
Otoscopie beschikbaar blanco
Verwijderen corpus alienum oor beschikbaar blanco
Cerumen verwijderen beschikbaar blanco
Epley manoeuvre beschikbaar beschikbaar
Fluisterspraak beschikbaar blanco
Stemvorkproeven beschikbaar blanco
Audiometrie in ontwikkeling blanco
Dix-Hallpike beschikbaar blanco

beschikbaar = beschikbaar (aanklikbaar)

in ontwikkeling = in ontwikkeling 

 

vaardigheid protocol video
Bloeddruk meten beschikbaar blanco
Ambulante 24-uurs bloeddrukmeting beschikbaar blanco
Maken ECG en interpretatie beschikbaar blanco
Enkel-arm-index bepalen beschikbaar beschikbaar
Incisie getromboseerde anale randvene beschikbaar  
Centraal veneuze druk (CVD) beschikbaar  

beschikbaar = beschikbaar (aanklikbaar)

in ontwikkeling = in ontwikkeling 

 

vaardigheid protocol video
Nekonderzoek beschikbaar blanco
Schouderonderzoek beschikbaar blanco
Borstkasonderzoek beschikbaar blanco
Beenlengteverschil bij kinderen beschikbaar blanco
Pols- en handonderzoek beschikbaar blanco
Elleboogonderzoek beschikbaar blanco
Voetonderzoek beschikbaar blanco
Enkelonderzoek beschikbaar blanco
Wervelkolomonderzoek beschikbaar blanco
Lumbosacraal radiculair syndroom beschikbaar beschikbaar
Heuponderzoek beschikbaar blanco
Knieonderzoek beschikbaar beschikbaar
Traumatische knieproblemen beschikbaar blanco
Schouder injectie beschikbaar beschikbaar
Trochanter pijnsyndroom injectie beschikbaar  beschikbaar
Kniegewricht injectie beschikbaar beschikbaar
Enkeltape beschikbaar beschikbaar
Mallet finger spalkbehandeling beschikbaar blanco
Ganglion beschikbaar blanco
De Quervain beschikbaar beschikbaar
Trigger finger beschikbaar beschikbaar
Carpale tunnel symdroom (CTS) beschikbaar beschikbaar
Repositie luxaties (schouder, radiuskop vinger, patella, teen) beschikbaar blanco

beschikbaar = beschikbaar (aanklikbaar)

in ontwikkeling = in ontwikkeling 

 

vaardigheid protocol video
 Head Impulse Test  beschikbaar blanco

beschikbaar = beschikbaar (aanklikbaar)

in ontwikkeling = in ontwikkeling 

 

vaardigheid protocol video
Neusbloeding beschikbaar blanco
Etsen bij neusbloeding beschikbaar blanco
Spirometrie beschikbaar  
Indirecte laryngoscopie beschikbaar blanco
Percutane zuurstofsaturatiemeting beschikbaar  

beschikbaar = beschikbaar (aanklikbaar)

in ontwikkeling = in ontwikkeling 

 

vaardigheid protocol video
Cryotherapie beschikbaar beschikbaar
Unguis Incarnatus beschikbaar beschikbaar
Ulcus cruris compresietherapie beschikbaar beschikbaar
Verwijderen atheroomcyste beschikbaar beschikbaar
Verwijderen naevus beschikbaar beschikbaar
Verwijderen lipoom beschikbaar beschikbaar
Decubitus beschikbaar blanco

beschikbaar = beschikbaar (aanklikbaar)

in ontwikkeling = in ontwikkeling 

 

vaardigheid protocol video
Diagnostiek obesitas beschikbaar blanco
Diabetische voet beschikbaar beschikbaar
Vinger prikken in ontwikkeling blanco
Inbrengen voedingssonde beschikbaar beschikbaar

beschikbaar = beschikbaar (aanklikbaar)

in ontwikkeling = in ontwikkeling 

 

vaardigheid icpc video
Katheterisatie in ontwikkeling blanco
Dipslide beschikbaar blanco
Prostaatonderzoek beschikbaar blanco
Wisselen suprapubische catheter beschikbaar blanco
Urinesediment maken en beoordelen beschikbaar blanco

beschikbaar = beschikbaar (aanklikbaar)

in ontwikkeling = in ontwikkeling 

 

vaardigheid protocol video
Hormoonspiraal inbrengen beschikbaar beschikbaar
Koperspiraal inbrengen beschikbaar beschikbaar
Inbrengen en verwijderen subcutane anticonceptie beschikbaar  
Onderzoek pasgeborene in ontwikkeling blanco

beschikbaar = beschikbaar (aanklikbaar)

in ontwikkeling = in ontwikkeling 

 

vaardigheid protocol video
Cervixuitstrijk in ontwikkeling blanco
Pessarium aanmeten beschikbaar beschikbaar
SOA diagnostiek in ontwikkeling blanco
Gynaecologisch onderzoek beschikbaar beschikbaar
Fluor Vaginalis beschikbaar beschikbaar
Mammae onderzoek beschikbaar beschikbaar

beschikbaar = beschikbaar (aanklikbaar)

in ontwikkeling = in ontwikkeling 

 

vaardigheid protocol video
Onderzoek mannelijk genitaal in ontwikkeling blanco
SOA diagnostiek in ontwikkeling blanco

De praktijkscoringslijsten (PSL) worden niet meer gehanteerd. Deze zijn vervangen door de Toelichten op Vaardigheden.