logo huisartsopleiding nederland

Met LHK-ProF kunnen aios en stafleden online longitudinale feedback krijgen over de resultaten van de Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets (LHK-toets). 

 

Met feedback wordt hier bedoeld kwantitatieve informatie over de totaalscore en scores op subtoetsen. Subtoetsen zijn in dit verband sets van vragen over een bepaald ICPC-hoofdstuk, of vragen behorend bij een bepaalde consultfase, bijv. diagnose of medicamenteus beleid.

 

De informatie kan per meetmoment en longitudinaal (verloop van scores behaald bij een reeks toetsen) worden weergegeven.

 

De individuele feedback bestaat altijd uit twee onderdelen: de scores van de betreffende aios en ter vergelijking ('de referentie') de scoreverdeling van de referentiegroep.