logo huisartsopleiding nederland

De scores van een referentiegroep gebruiken voor het vergelijken van groepsresultaten: Hoe doen onze aios het in verhouding tot de landelijke groep? 

 

Een docent kan de scores van een referentiegroep van een bepaald jaar van de eigen huisartsopleiding vergelijken met de scores van de landelijke referentiegroep. De vergelijking kan op twee manieren uitgevoerd worden, per toets of longitudinaal.


1. Bij vergelijkingen per toets worden de punt-en-balk-diagrammen (totaal of per subdomein) van de twee referentiegroepen naast elkaar getoond.

 

10114839

 

2. Bij longitudinale vergelijking wordt voor beide referentiegroepen het verloop van de ‘gemiddelde’ score (het 50e percentiel, de mediaan) getoond (wit: eigen huisartsopleiding blauw). Aan de rechterkant (lichtere achtergrond) wordt de prognose voor twee toekomstige meetmomenten gepresenteerd.

 

10114841

De score van een referentiegroep als vergelijkingsmateriaal voor de score van een aios: hoe scoorde mijn referentiegroep? 

 

Een aios kan voor het evalueren van de eigen resultaten kiezen uit twee referentiegroepen: 

 

1. Alle aios van de eigen huisartsopleiding met dezelfde referentiegroep.

2. Alle aios landelijk met dezelfde referentiegroep.