logo huisartsopleiding nederland

Online course ‘Transitie van de kwetsbare oudere patiënt’

Huisartsopleiding Nederland heeft in samenwerking met specialisten ouderengeneeskunde (SOON) en andere specialistische vervolgopleidingen een online course ‘Transitie van de kwetsbare oudere patiënt’ ontwikkeld.

 

De cursus besteedt aandacht aan belangrijke aandachtspunten in de ouderenzorg, met name tijdens de overdracht tussen zorgaanbieders, zoals advanced care planning, functieverlies en medicatieoverdracht.

 

Het leveren van samenhangende zorg is zeker in de ouderenzorg van groot belang. De online course geeft deelnemers de gelegenheid om met collega’s uit andere echelons te discussiëren hoe hier het beste vorm aan te geven en om met en van elkaar te leren hierin.

 

Aios huisartsgeneeskunde zijn dan ook van harte uitgenodigd om aan de cursus deel te nemen en hun mening over deze nieuwe onderwijsvorm te geven.

 

Klik hier voor meer informatie over de online course ‘Transitie van de kwetsbare oudere patiënt’.