logo huisartsopleiding nederland

Preventieve zorg

Vanaf 1 januari 2018 organiseert Huisartsopleiding Nederland in opdracht van de hoofden opleidingsinstituten huisartsgeneeskunde de tweedaagse preventieve zorg voor alle aios in het 3e jaar van de opleiding.

 

Waarom een landelijke tweedaags onderwijsprogramma preventieve zorg?

De rol van de huisarts in preventie zal de komende jaren fors toenemen. De beroepsgroep (LHV, NHG) onderkent dit en stelt in de Toekomstvisie 2022: “Huisartsen hebben een belangrijke preventieve taak, niet alleen in het voorkomen van verergering of complicaties bij ziekte maar juist ook in het voorkomen van ziekte en of gezondheidsproblemen bij personen met één of meerdere risicofactoren (determinanten van (on)gezondheid)”. Een belangrijke taak die huisartsen gezamenlijke en wijkgericht zullen moeten gaan oppakken in samenwerking met andere betrokken partijen zoals lokale overheden, zorgverzekeraars, publieke gezondheidszorg, scholen, etc. De huisarts heeft hierin een verbindende rol om vanuit de kennis van zijn/haar praktijkpopulatie patiënten gericht te verwijzen en/of te motiveren voor speciale preventieprogramma’s en eventueel screeningsprogramma’s uit te (laten) voeren als daarvan de meerwaarde is aangetoond. Deze actieve preventierol van de huisarts vereist een andere aanpak en attitude dan ‘ziekte-gericht’ werken.

 

De gezamenlijke opleidingsinstituten, verenigd in Huisartsopleiding Nederland, sluiten aan bij het belang van deze rol van de huisarts. Preventieve zorg is dan ook één van de thema’s van het Landelijk Opleidingsplan voor de huisartsopleiding (https://www.huisartsopleiding.nl/opleiding/thema-s-en-kba-s/preventie).  

 

De tweedaagse preventieve zorg moet de aios een stevig kennisniveau geven over het belang van preventie in de huisartsprakijk, de ‘opbrengst’ van preventieprogramma’s tot nu toe, de nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Het landelijk aanbieden van dit onderwijs faciliteert de inzet van experts op dit gebied naast de ontwikkeling van nieuwe onderwijsmethodieken. Het toepassen van de opgedane kennis in de opleidingspraktijk zal door de opleidingsinstituten uitgewerkt en begeleid worden.

 

De tweedaagse wordt uitgevoerd in de Schola Medica, Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht.

 

Doelstellingen, inhoud en werkvormen

Download de doelstellingen, inhoud en werkvormen van de Tweedaagse cursus chronische zorg:

pdfDoelstellingen Tweedaagse Preventieve Zorg