logo huisartsopleiding nederland

Vaardigheden

Vaardigheden leert de aios van de opleider of een collega in de opleidingspraktijk. In sommige situaties oefent de aios  deze eerst op onderwijsdagen of tijdens centraal onderwijs zoals de STARtclass.

 

In de veranderende huisartsgeneeskunde moet de huisarts steeds nieuwe vaardigheden aanleren. Daarvoor is het nodig dat een aios zich ontwikkelt tot een huisarts die weet hoe levenslang nieuwe vaardigheden aan te leren.

 

Toelichtingen op vaardigheden

Een Toelichting op een vaardigheid is een stappenplan voor het aanleren of observeren van een vaardigheid. De Toelichtingen zijn behalve hier op de website ook te benaderen met de bladerfunctie op de Korte Vaardigheden Beoordeling (KVB) in het ePortfolio.

De KVB is een evaluatieformulier dat het leren van aios ondersteunt door het genereren van feedback, bevorderen van reflectie op eigen vaardigheid en het bepalen van het bekwaamheidsniveau.

 

Geïntegreerd 

Het uitvoeren van een vaardigheid in de huisartspraktijk gaat verder dan het ontwikkelen van handigheid; het vereist het afstemmen van alle competenties wil deze vaardigheid bijdragen aan een veilige en hoog kwalitatieve patiëntenzorg.

Feedback, gegeven met behulp van de KVB, maakt het mogelijk de uitvoering van vaardigheden geïntegreerd aan te leren, dat wil zeggen met een overzicht wat er voor elke competentie nodig is om zelf later de vaardigheid te kunnen uitvoeren in de eigen praktijk.

De Toelichtingen op vaardigheden zijn daarbij een ondersteuning maar deze zijn niet bedoeld als checklist; elke huisarts gebruikt zijn vaardigheid die in zijn eigen praktijksituatie voor die individuele patiënt gewenst is. 

 

Procedure

Voor het gebruik van een Toelichting voor het uitvoeren van een vaardigheid: klik op de bijbehorende ICPC code en daarna op de vaardigheid van keuze. Bij sommige vaardigheden staat aangegeven dat er ook een instructie video beschikbaar is op de NHG-website of via Haweb. Voer de stappen uit volgens het protocol, voor zover wenselijk en mogelijk voor de individuele patiënt in de betreffende praktijksituatie, of beoordeel het uitvoeren van een vaardigheid met behulp van de stappen uit het protocol. Geef alleen feedback met behulp van de KVB op de vooraf afgesproken competenties; de Toelichting is geen feedbacklijst die afgevinkt moet worden. 

 

Literatuurlijst