logo huisartsopleiding nederland

Zorg voor ouderen

Huisartsopleiding Nederland heeft in samenwerking met specialisten ouderengeneeskunde (SOON) en andere specialistische vervolgopleidingen een online course ‘Transitie van de kwetsbare oudere patiënt’ ontwikkeld.

 

De cursus besteedt aandacht aan belangrijke aandachtspunten in de ouderenzorg, met name tijdens de overdracht tussen zorgaanbieders, zoals advanced care planning, functieverlies en medicatieoverdracht. Tijdens de cursus wordt vooral gezocht naar discussie tussen de deelnemers van verschillende disciplines. Door middel van herkenbare casuïstiek zult u uitgedaagd worden mee te denken en te discussiëren over hoe transitie van kwetsbare oudere patiënten tussen thuissituatie, ziekenhuis en verpleeghuis zo goed mogelijk kan verlopen.

 

Het leveren van samenhangende zorg is zeker in de ouderenzorg van groot belang. De online course geeft deelnemers de gelegenheid om met collega’s uit andere echelons te discussiëren hoe hier het beste vorm aan te geven en om met en van elkaar te leren hierin.

 

Aios huisartsgeneeskunde zijn dan ook van harte uitgenodigd om aan de cursus deel te nemen en hun mening over deze nieuwe onderwijsvorm te geven.

 

Meer informatie

Interesse in de online course 'Transitie van de kwetsbare oudere patiënt'? Download de informatiebrief of ga naar de website voor meer informatie.