logo huisartsopleiding nederland

Commentaar aios

Bij alle kennistoetsen vragen we commentaar van de aios op de gehele toets en de afzonderlijke vragen. Dit commentaar is de leidraad bij de nabespreking van de toets.

 

Op basis van deze nabespreking kunnen vragen vervallen; deze tellen dan niet mee bij het berekenen van de resultaten. Ook kan het zijn dat op basis van het commentaar de antwoordsleutel van de betreffende vraag wordt gewijzigd (“sleutelwijziging”).

 

Na elke toetsafnameperiode kunnen aios digitaal commentaar geven op de toets via een link in het nieuwsbericht ‘Commentaar aios op LHK-toets' dat wordt gepubliceerd onder het kopje Actueel.