logo huisartsopleiding nederland

Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets

De Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets (LHK-toets) is een voortgangstoets. Het doel van de toets is om de voortgang in kennisontwikkeling gedurende de opleiding te toetsen. 

 

De LHK-toets wordt twee maal per jaar afgenomen. Vanaf 2021 vindt de landelijke afname van de LHK-toets niet langer plaats in de eerste week van april en oktober, maar in de laatste week van maart en september.

De toets meet de kennis van een aios op het eindniveau van de opleiding. De inhoud van de toets staat daardoor los van specifieke onderdelen van individuele onderwijsprogramma's. De LHK-toets wordt op alle Nederlandse huisartsopleidingen tegelijkertijd afgenomen. De plaats van de LHK-toets in de opleiding staat beschreven in het landelijke toetsplan

 

Data LHK-toets:

 

Als gevolg van de coronamaatregelen is de afname van de LHK-toets in april 2020 vervallen en vindt de afname in het najaar 2020 in aangepaste vorm plaats.

 

20202021

De afname in april 2020 is vervallen

Woensdag 31 maart

Afname op een per instituut vastgestelde datum en tijdstip tussen 30 september en 9 oktober 2020

Woensdag 29 september

De LHK-toets bestaat uit 120 meerkeuzevragen, die samen het hele kennisdomein van de huisartsgeneeskunde representeren. Elke vraag bestaat uit een introducerende tekst (de stam) met een vraag en 2 tot 4 antwoordopties. Daarnaast is het mogelijk om als je het antwoord niet weet, gebruik te maken van de vraagtekenoptie.

 

De toets bestaat uit medisch inhoudelijke vragen (volgens een blauwdruk verdeeld over 16 verschillende ICPC categorieën) en huisartsgeneeskundig-theoretische vragen. Daarnaast zijn de vragen gespreid over leeftijdscategorieën van patiënten en aspecten van het consult, bijvoorbeeld diagnostiek of beleid. 

 

Naast het meten van de voortgang van individuele aios maakt de LHK-toets onderlinge vergelijking van groepen aios en benchmarking van curricula mogelijk.

 

De LHK-toets is erkend als een kwalitatief uitstekende toets. De betrouwbaarheid en validiteit van de kennistoets zijn onderzocht. De toets blijkt een goede voorspeller voor het feitelijk medisch handelen in de praktijk.