logo huisartsopleiding nederland

Resultaatberekening

Tussen het moment waarop aios de toets maken en het moment van terugrapportage van de resultaten (de feedback) zit een periode van ruim vier weken. Deze periode is nodig voor de verwerking van de gegevens en voor de beoordeling welke vragen achteraf uit de toets moeten vervallen.

 

Het resultaat wordt berekend door de score behaald met de correcte antwoorden te verminderen met de score behaald met de incorrecte antwoorden. De vraagtekens worden als nul geteld.

 

  • Voor een vraag met twee antwoordopties is er bij een fout antwoord een aftrek van 1 punt. 
  • Voor een vraag met drie antwoordopties is de aftrek bij een fout antwoord 0,5 punt.
  • Voor een vraag met vier antwoordopties is de aftrek 0,33 punt.
  • Een goed antwoord levert 1 punt op en een vraagteken 0 punten.

 

Bij een niet ingevuld antwoord vult de computer automatisch een "?" in. Om inleesfouten te voorkomen, is het advies altijd een antwoord of "?" aan te strepen.

 

De uiteindelijke score is procentueel. In dit geval is dat 100 maal de absolute score gedeeld door het aantal vragen dat de uiteindelijke toets bevat (dus na aftrek van eventueel vervallen vragen). 

 

Bij het weergeven van het resultaat wordt de aanduiding Score gebruikt. De "Score" is gelijk aan het percentage aantal goede antwoorden min de procentuele foutscore