logo huisartsopleiding nederland

Berekening normen

De mogelijke uitslagen van een LHK-toets zijn: Onvoldoende, Voldoende of Goed. De normering van de toets is relatief en de cesuur is dus niet vooraf bekend. 

 

Voor het vaststellen van de uitslagen zijn twee normen nodig: de Onvoldoende/Voldoende norm (O/V-norm) en de Voldoende/Goed-norm (V/G-norm). Aan elke toets doen zes referentiegroepen mee, en voor elk daarvan worden eigen normen vastgesteld.

Na afname van een toets wordt per referentiegroep de gemiddelde waarde (M), de standaarddeviatie (SD), de O/V-grenswaarde (M-SD) en de V/G-grenswaarde (M+SD) van de %goed-fout scores bepaald. Op deze wijze wordt een reeks van 6 O/V- en V/G-grenswaarden verkregen.

 

Zowel de O/V-norm als de V/G-norm horen niet te dalen voor opeenvolgende jaargroepen en de V/G-norm mag niet lager zijn dan de O/V-norm. Indien dit of een vergelijkbare onwenselijke situatie zich voordoet, worden de normen bijgesteld.