logo huisartsopleiding nederland

LED Opleiding Begeleiden van Groepen

Duur

De opleiding Begeleiden van Groepen duurt 3 x 1,5 dag, verdeeld over circa een half jaar. De eerste dag begint om 13.30 uur en eindigt om 19.30 uur met aansluitend een diner en overnachting. Dag twee start om 8.30 uur beginnen en eindigt om 15.30 uur.

 

De opleiding vindt plaats in Zeist op de locatie van Huisartsopleiding Utrecht. In Hotel Figi overnachten de deelnemers, dit hotel ligt op een steenworp afstand van de opleidingslocatie.

 

Opbouw

De opleiding bestaat uit diverse, elkaar aanvullende onderdelen:

 • Literatuur/zelfstudie: Voorafgaand en/of na afloop van de drie opleidingsblok opleidingsblokken verdiept de deelnemer zich in literatuur.
 • Training en begeleiding in een groep: Tijdens de opleidingsdagen worden kennis, inzichten en vaardigheden aangeboden en geoefend. Dit gebeurt gedeeltelijk plenair en grotendeels in subgroepen van ca. 12 personen. Iedere subgroep wordt begeleid door een ervaren docent/trainer. Er wordt veel gewerkt met eigen materiaal van de deelnemers, met feedback van de trainer en collega-deelnemers, en met individuele leerdoelen en een persoonlijk ontwikkelingsplan. Er worden expertdocenten ingezet voor specifieke onderdelen, zoals korte workshops.
 • Verdere oefening en begeleiding vindt plaats op de eigen afdeling (lokaal). Na elk opleidingsblok gaat de deelnemer aan de slag om het geleerde en de eigen leerdoelen in de praktijk te brengen. Van belang is om een eigen aiosgroep te hebben om te kunnen oefenen. Afstemming met een lokale mentor, senior collega, functionaris docentprofessionalisering of anders, zorgt ervoor dat wat in de cursus wordt geleerd kan worden toegepast in de specifieke situatie van de eigen werkplek. Lokale begeleiding daarbij is wenselijk.

 

Werkwijze

De werkwijze van deze vervolgopleiding weerspiegelt de (didactische) principes van het onderwijs aan de diverse opleidingen: kennisvergroting, oefenen en trainen van vaardigheden, feedback, het uitproberen en toepassen in de praktijk. Het leren met en van elkaar staat centraal. Daarbij wordt de deelnemersgroep zelf ook als voorbeeld van een groep(sproces) genomen. De ervaringen van de deelnemers in deze vervolgopleiding vormen een parallel proces met hoe zij als docent het onderwijs aan en de ontwikkeling van aios- of andere leergroepen kunnen begeleiden en stimuleren.

 

Onderwerpen

In hoofdlijnen richt deze opleiding zich op:

 • onderwijs aan volwassenen en academisch doceren, in diverse leersituaties;
 • groepsdynamica;
 • het (h)erkennen van ontwikkelfasen in een groep en hierop anticiperen;
 • het begeleiden van een (leer)groep in diverse settings;
 • voorbereiden en geven van onderwijs aan en in een leergroep;
 • gebruik van diverse werkvormen t.b.v. onderwijsdoelen en groepsprocessen;
 • begeleiden van ‘het leren van ervaringen’, reflectie;
 • het begeleiden van een groep aios/studenten/opleiders;
 • het afwisselen in rollen tijdens de groepsbegeleiding;
 • omgaan met weerstanden en conflicten in een groep/deze begeleiden;
 • samenwerken met, en samenwerking in de groep bevorderen;
 • met een collega een groep begeleiden.
 

Aanvangseisen

De opleiding is bestemd voor docenten (zowel artsen als gedragswetenschappers) verbonden aan een huisartsopleiding, opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten of opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Deze docenten hebben de taak om (leer)groepen te begeleiden en houden zich tijdens de vervolgopleiding ‘Begeleiden van Groepen’ bezig met de thema’s hierboven genoemd in praktische en theoretische zin. Daarenboven geldt de deelnemersgroep tijdens de opleiding als voorbeeld in groepsontwikkeling en wordt deze gebruikt t.b.v. diverse oefeningen.

 

Het gevolgd hebben van de LED Basisopleiding (of de voorloper DSH) is noodzakelijk, alsmede bij voorkeur minimaal enige jaren ervaring met het begeleiden van groepen.

 

De deelnemers dienen tussen de opleidingsdagen door voldoende tijd en ruimte te maken voor het uitwerken van de praktijkopdrachten. Geschat wordt dat voor het uitwerken per cursusdag ca. 6 uur nodig is. Voor de artsen worden accreditatiepunten aangevraagd.

 

Docententeam

De opleiding wordt verzorgd door zowel onderwijskundigen als docenten die bekend zijn met onderwijsontwikkeling en werkzaam zijn aan diverse huisartsopleidingen.

 

Kosten LED Begeleiden van Groepen

De prijs van opleiding Begeleiden van Groepen is vastgesteld op € 3250,-. Dit is inclusief cursusmateriaal, boeken, overnachting en diner.

 

Vragen en aanmelden

De deelnemers kunnen zich voor de LED-opleiding ‘Begeleiden van Groepen’ aanmelden nadat zij dit van te voren hebben overlegd met het hoofd en/of de verantwoordelijke voor de docentprofessionalisering van hun instituut. Voor vragen en aanmeldingen kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..