logo huisartsopleiding nederland

Opleiders, certificering en IF-H

Aan opleiders worden verplichtingen gesteld op het gebied van kwaliteit. Zowel op het gebied van de didactiek, van het persoonlijk functioneren als van de praktijk. De RGS eist dat opleiderspraktijken zich hebben laten toetsen: certificeren/accrediteren.

 

Vanaf 1 januari 2012 hebben alle opleiders die geen praktijkaccreditatie waren begonnen een besluit voor een erkenning van 5 jaar gekregen met daaraan verbonden de voorwaarden dat bij een volgende hernieuwing van de erkenning wel een praktijkaccreditatie moet zijn doorlopen of gestart.

 

In 2014 heeft de beroepsgroep (NHG en LHV) besloten dat er, naast de NPA, ook andere aanbieders van accreditatie/certificering in aanmerking komen om te certificeren (zie site NHG). Opleiders die tot 1 januari 2017 in aanmerking kwamen voor hernieuwing van de erkenning en die niets gedaan hadden, kregen toch een erkenning voor twee jaar. Ook al hadden ze eerder de voorwaarde tot certificering niet opgevolgd.

 

De RGS handhaaft de voorwaarde van certificering die door de beroepsgroep gesteld is per 1 januari 2017. Twee maal dezelfde voorwaarde, er niet aan voldoen en toch erkenning krijgen is onmogelijk.  Er is breed over gecommuniceerd onder andere in de erkenningsbrief aan de opleider. De opleider verliest de erkenning als de opleidingspraktijk zich niet laat toetsen op een wijze die leidt tot certificering.

 

Wie mogen certificeren?

De huisartsopleider kan de certificering van de praktijk (klik op onderstaand schema) door de certificerende instelling van eigen keus laten uitvoeren. De beroepsgroep heeft kwaliteitseisen aan de certificerende instellingen gesteld (zij moeten zelf geaccrediteerd zijn) en de uitgangsnorm is voor alle instellingen gelijk.

schema

 Klik hier voor meer informatie.

 

IF-H facultatief 

Voor opleiders die gecertificeerd zijn, is de IF-H facultatief.
Begin maart 2015 is besloten dat het visitatieprogramma (voor het individueel functioneren van de huisarts, IF-H) facultatief is voor huisartsen die in een gecertificeerde huisartsenpraktijk werken.

 

Blijvende aandacht 

De aandacht voor verplichtingen is blijvend. De gedeelde verantwoordelijkheid voor het opleiden van de nieuwe generatie huisartsen vraagt van opleiders, instituten en de beroepsgroep zorg voor het juiste klimaat. 


Er zijn vorderingen gemaakt, maar het proces waaraan NHG en Huisartsopleiding Nederland de afgelopen jaren hebben gewerkt, is nog niet ten einde. Het Concilium voor de Huisartsopleiding, waarin LHV, NHG en Huisartsopleiding Nederland (dus opleiders en instituten) vertegenwoordigd zijn, neemt uiteindelijk de beslissingen over verdere stappen. Daarna is het aan opleiders en instituten om daar verdere vorm aan te geven.