logo huisartsopleiding nederland

Solliciteren

Is uw interesse gewekt? 

 

Neem contact op met een van de opleidingsinstituten om u aan te melden voor de sollicitatieprocedure. Een sollicitatiecommissie beoordeelt onder meer of u de eigenschappen heeft die u geschikt maken als opleider. Zoals enthousiasme, didactische en communicatieve vaardigheden, de bereidheid te leren en open staan voor kritiek.

 

Voorwaarden

Daarnaast moet u voldoen aan de wettelijke eisen voor opleiders huisartsgeneeskunde, die zijn vastgelegd in het CHVG-besluiten. De belangrijkste zijn: 

 

  • U bent minimaal drie jaar werkzaam als huisarts, waarvan een jaar in uw huidige praktijk. Dispensatie soms mogelijk.
  • U werkt ten minste 16 uur als huisarts in uw praktijk.
  • U bent bereid op didactisch gebied te leren.
  • U heeft voldoende tijd en ruimte voor het opleiden van aios.
  • U bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde.
  • U heeft minimaal één fte gediplomeerd assistente in dienst.
  • Uw praktijk is goed geoutilleerd, met onder andere een vrije spreekkamer voor de aios, internetverbinding, bibliotheek en een goed bijgehouden geautomatiseerd registratiesysteem.
  • De beroepsgroep heeft bepaald dat de opleider zijn praktijkvoering laat toetsen met behulp van een door de beroepsgroep erkende methode.
  • Uw praktijk is gecertificeerd of is daarmee bezig.

  • U neemt deel aan de kwaliteitscyclus in samenwerking met het opleidingsinstituut.

 

Vergoeding 

U ontvangt een financiële vergoeding zolang u actief opleidt. Meer informatie over de hoogte van de vergoeding kunt u vinden op de website van de SBOH.

 

Meer informatie