logo huisartsopleiding nederland

Regelgeving

Op de website van de KNMG (www.knmg.nl ) staat het overzicht van de regelgeving waaraan de opleiding tot huisarts moet voldoen.

 

Per 1 januari 2017 is het aangepaste Kaderbesluit CHVG en Besluit Huisartsgeneeskunde van kracht voor aios die na 1 januari 2017 in opleiding komen. Aios die op 1 januari 2017 in opleiding zijn vallen onder de oude regelgeving (zie onder Opleidingsdocumenten).

  

Voor een overzicht van de wijzigingen zie wijzigingsbesluit CGS 13 juli 2016 onder II ‘wijziging Kaderbesluit CHVG’ en VII “wijziging Besluit huisartsgeneeskunde’.