logo huisartsopleiding nederland

Spoedeisende zorg

De aios:

 

 1. Stelt het toestandsbeeld vast van een patiënt met acute ziektebeelden met behulp van de ABCDE systematiek en voert daarbij de noodzakelijke handelingen uit.
 2. Handelt getrieerde consulten en visites naar urgentie af.
 3. Legt bevindingen, diagnose en beleid vast en draagt deze helder over.
 4. Superviseert gedelegeerde taken. 
 5. Rapporteert voorkomende incidenten en analyseert deze op verbeterpunten in de acute zorgverlening.
 6. Bewaakt de vlotte afhandeling van de patiëntenstroom met als doel veilige, doelmatige en overbruggende zorg.
 7. Organiseert het medisch beleid in samenwerking met andere (para) medische hulpverleners en mantelzorgers.
 8. Handelt visites af conform de regelgeving ten aanzien van spoedritten.
 9. Trieert telefonisch, stelt de urgentie vast, bepaalt het medisch beleid en geeft instructies in begrijpelijke taal.
 10. Autoriseert binnen de tijdsnorm het handelen van de triage assistent.
 11. Fungeert als eerste aanspreekpunt voor SEH, ambulance, apotheek, GGZ, thuiszorg en politie.

 

Hoe en waar kunnen deze KBA’s verworven worden:

 

Tijdens het werken en leren in de opleidingspraktijk doet de aios onder begeleiding van de opleider spoedeisende consulten, visites en telefonische consulten zowel tijdens de dagpraktijk als tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten. Tijdens de verplichte klinische stage in jaar 2 volgen de aios een spoedeisende hulp stage.

 

De aios volgt zowel in jaar 1 als in jaar 2 het centraal landelijke onderwijs spoedeisende zorg, de STARtclass. De STARtclass is ontwikkeld in opdracht van Huisartsopleiding Nederland en wordt uitgevoerd door de Schola Medica. Voor de opbouw en onderwijsdoelen van dit onderwijs zie:

 

STARtclass Huisartsgeneeskunde jaar 1 

STARtclass Huisartsgeneeskunde jaar 2 

  

Opleidingseisen

 
Zowel in de eerste als in de tweede opleidingsperiode in de huisartspraktijk doet de aios minimaal 20 diensten om de bekwaamheidsverklaringen voor de diverse rollen op de huisartsenpost, consult-, visite- en telefoonarts te verwerven.

 

Aios op de huisartsenpost 

 

De Leidraad Diensten beschrijft de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de opleiding op de huisartsenpost door aios, opleider en huisartsenpost uitgevoerd behoort te worden en wie waarvoor verantwoordelijk is.

 

Download volledige documenten:

 

pdfThema spoedeisende zorg

pdfLeidraad Diensten