logo huisartsopleiding nederland

Zorg voor ouderen met complexe problematiek

De aios: 

 

  1. Stelt vast of er sprake is van complexe problematiek.
  2. Stelt in samenspraak met de patiënt een behandelplan vast.
  3. Behandelt intercurrente ziekten in samenhang met bestaande (complexe) problematiek.
  4. Bespreekt vroegtijdig de keuzes in aanvullende diagnostiek en/of behandeling rekening houdend met persoonlijke wensen en levensverwachting.
  5. Stemt taken bij de zorg voor ouderen af met andere bij de patiënt betrokken hulpverleners.
  6. Bepaalt periodiek de zorgbehoefte van de ouderen in de praktijk (door screening en/of casefinding) en past het zorgaanbod daar waar mogelijk op aan.
  7. Verbetert en bewaakt de veiligheid van de ouderenzorg in de praktijk, door onder meer periodieke medicatiereviews en valpreventieprogramma’s.
  8. Bepaalt welk aandeel de huisartsvoorziening heeft in de zorg voor ouderen en stemt dit af met andere verantwoordelijken in deze zorg zoals de Gemeente (WMO).

 

Download volledig document:

 

pdfZorg voor ouderen met complexe problematiek