logo huisartsopleiding nederland

KOV-toets

De Kennis Over Vaardigheden-toets is een diagnostische educatieve toets. De uitslag geeft de kennis aan per ICPC-hoofdstuk (sterkte-zwakte analyse). 

 

De vragen in de KOV-toets gaan over het verrichten van een medisch technische vaardigheid, zoals de injectie in de carpale tunnel of het inbrengen van een spiraaltje. 

 

Doel

De toets stuurt het leerproces van de aios. Op basis van de uitslag stelt de aios een leerplan op t.a.v. kennis (wat moet ik leren?) en vaardigheden (wat moet ik gaan oefenen?). De literatuurverwijzingen zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel. De aios bespreekt dit leerplan zo spoedig mogelijk met de opleider en de groepsbegeleider. Het gesprek vindt uiterlijk plaats tijdens het derde maandsgesprek (met behulp van de ComBeL). 

 

Voor wie

De KOV-toets is verplicht voor alle eerstejaars aios.

 

Wanneer

De toets wordt digitaal en onder examencondities afgenomen in de derde maand van de opleiding (in mei of november), afhankelijk van de start van de opleiding.

 

Resultaten

Het resultaat van de toets is direct zichtbaar. Aios krijgen via de opleiding aanvullende schriftelijke feedback, met een overzicht van hun antwoorden.


Nabespreking met de opleider

In de maanden juni/juli en december/januari kunnen opleiders van de deelnemende aios thuis of op de praktijk de KOV-toets maken en samen met de aios de toets nabespreken.