logo huisartsopleiding nederland

LHK onder de loep

Sinds 32 jaar wordt de kennis van huisartsen in opleiding (aios) gemeten met een landelijke voortgangstoets: de Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets (LHK).

 

In een recent onderzoek heeft Huisartsopleiding Nederland gevraagd naar hoe er door aios, opleiders en docenten wordt gekeken naar de LHK-toets en wat het educatieve waarde van het maken van de toets is.

 

De meeste respondenten vinden de waarde van de LHK-toets vooral liggen in de objectieve meting van kennis en het inzicht in kennislacunes. De relevantie van de vragen en de vraagvorm (met casuïstiek) wordt goed gewaardeerd. Wat als parate kennis kan worden beschouwd, blijft wel een punt van discussie. Aios beschouwen de LHK als een stimulans om hun kennis te verdiepen. Tegelijkertijd zien ze het voldoende maken van de LHK als een doel op zichzelf. In het rapport staan verschillende, eenvoudig toepasbare suggesties voor aios, docenten en opleiders die kunnen helpen om nog lhkmeer te profiteren van de LHK. Zo zou de uitleg over de LHK ondersteund kunnen worden met een infographic en zou dit in het eerste jaar gekoppeld kunnen worden aan een gesprek over de feedback op de LHK-toets uit de sollicitatieprocedure.

 

Onderzoeksresultaten

Een beknopte versie van de resultaten van het onderzoek leest u terug in het onderzoeksverslag LHK onder de loep. Ook is er een uitgebreide versie van het onderzoeksverslag beschikbaar.

 

Voor docenten

Ter ondersteuning voor docenten is bovendien een (ingesproken) presentatie gemaakt over het onderzoek. Docenten kunnen met behulp hiervan de LHK-toets bij de aios introduceren en het doel en de plaats ervan met de aios bespreken. Daarnaast kan het nuttig zijn de presentatie met elkaar als docenten te bespreken.