logo huisartsopleiding nederland

STARtclasstoetsen

De cursus STARtclass jaar 2 bereidt aios gedurende twee aaneengesloten weken voor op de klinische stage (zes maanden).

 

Uitgaande van de uniforme ‘ABCDE’ benadering leert de aios hoe zij patiënten met acute klachten en traumaslachtoffers moet opvangen en behandelen. Stap voor stap wordt het toestandsbeeld van de patiënt beoordeeld. Naast theoretisch onderwijs (o.a. ECG en Röntgenbeoordelingen) werken we, onder leiding van klinische docenten, met simulatiepatiënten om vaardigheden en scenario’s te trainen. 

 

Toetsing STARtclass

Doel: voldoende toetsing is voorwaarde om de klinische stage op de spoedeisende hulp afdeling te kunnen volgen.
Voor wie: alle aios die de STARtclass volgen.

 

Aan het einde van de cursus nemen we twee toetsen af:

 

1. Kennistoets (posttoets)

2. Scenariotoets

 

De theoretische posttoets wordt digitaal afgenomen. Het behaalde resultaat is direct na afloop zichtbaar op het scherm. De scenariotoets wordt afgenomen door een instructeur. De uitslag van deze toets wordt direct na afloop met de aios besproken.

 

Bij goed gevolg ontvangt de aios na afloop van de cursus een deelnamecertificaat.

 

Lees meer: Cursus STARtclass.