Aios-dashboard

De huisartsopleidingen stoppen met het aios-dashboard. Dit is door de opleidingshoofden besloten. De belangrijkste reden is dat het aios-dasboard als applicatie onvoldoende het leren van de aios in de praktijk en in het instituutsonderwijs ondersteunt.

Afronding en evaluatie aios-dashboard

Momenteel brengen de instituten de gevolgen in kaart voor medewerkers, opleiders en aios die betrokken zijn bij het aios-dashboard. Zij worden door de opleidingshoofden verder geïnformeerd over de gevolgen voor hen.

Ook wordt het aios-dashboard geëvalueerd. We hebben samen waardevolle ervaringen opgedaan. In de evaluatie worden deze ervaringen meegenomen, zodat we in de toekomst beter weten hoe we bij een behoefte aan onderwijsverbetering, komen tot het juiste gereedschap om dit te realiseren.

Vragen en contact

Heb je vragen over het aios-dashboard? Neem dan contact op met:

Team ICT & veiligheid
E-mail: ict@huisartsopleiding.nl
Tel: 030 227 2828