Jaarbeeld 2021

De huisarts van nu moet meer dan alleen medische kennis en vaardigheden aanspreken om patiënten goede zorg te verlenen. Aan ons de taak om huisartsen op te leiden die flexibiliteit, veerkracht en eigen regie op het werk dusdanig hebben ontwikkeld, dat ze kunnen omgaan met veranderende zorgvragen en technologische ontwikkelingen. Met andere woorden: huisartsen die de inhoud en organisatie van hun werk kunnen vernieuwen.

Ambitie van de huisartsopleiding

Het opleiden van huisartsen van de toekomst. Dat vraagt om een huisartsopleiding die steeds een stap vooruitloopt, zichzelf continu vernieuwt en die zich onderscheidt als een eigentijdse en veelzijdige medisch-specialistische vervolgopleiding die middenin de samenleving, de wetenschap én de praktijk staat. Het is de ambitie van het samenwerkingsverband Huisartsopleiding Nederland om dat waar te maken en ervoor te zorgen dat de opleiding goed blijft aansluiten op de snelle ontwikkelingen en veranderende context van het vak.

Onze ambitie

‘We hebben in 50 jaar een stevig fundament gebouwd, waar we trots op zijn en waarop we als samenwerkingsverband voortbouwen’

Huisartsopleiding-spoed

Belangrijkste resultaten van 2021

In 2021 vierden we dat de huisartsopleiding 50 jaar jong is. We hebben in die 50 jaar een stevig fundament gebouwd waarop we als samenwerkingsverband voortbouwen. In dit jaarbeeld lees je de belangrijkste resultaten die we in 2021 boekten.

50 jaar huisartsopleiding in Nederland

Het 50-jarig jubileum van de opleiding tot huisarts in Nederland is een belangrijke mijlpaal in 2021. In deze halve eeuw is de opleiding flink veranderd. Je leest meer over deze ontwikkelingen in een themanummer van Huisarts en Wetenschap dat halverwege 2021 is verschenen. Voor dit themanummer is een serie interviews gemaakt met begeleiders en docenten die betrokken waren bij het opzetten van de opleiding en huisartsen die zich bezighouden met de experimenten van nu.

Huisartsenpraktijk vroeger | Bloeddruk meten
Er is in 50 jaar behoorlijk wat veranderd in de huisartspraktijk.

Onderwijsvernieuwing

De coronacrisis die in 2020 uitbrak, drukte ook in 2021 zijn stempel op het onderwijs. Het onderwijs van de huisartsopleiding werd – volgens overheidsrichtlijnen – zoveel mogelijk online en op afstand georganiseerd. Dit gold eveneens voor bijeenkomsten, meetings en beurzen, die veelal doorgeschoven zijn naar 2022. Ook de gesprekken met sollicitanten voor de huisartsopleiding en de wervingsactiviteiten vonden in 2021 online plaats. Ondanks corona hebben we het onderwijs ook in 2021 verder kunnen ontwikkelen. Lees er hieronder meer over:

Toetsen en beoordelen

Binnen de huisartsopleiding zien we toetsing als onderdeel van een proces waarin voortdurend informatie wordt verzameld en geanalyseerd om te beoordelen waar aios staan in hun ontwikkeling tot huisarts. We noemen dit ‘programmatisch toetsen’. Het helpt opleiders, docenten en begeleiders om de aios zo goed mogelijk te ondersteunen in hun leerproces.

Kwaliteit van de opleiding

Ook in 2021 is op verschillende manieren gewerkt aan de kwaliteit van de opleiding. Onder andere door het aanpassen van de kwaliteitskaders in GEAR en door het uitvoeren van een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek.

Nieuwe huisartsen in opleiding

Om bij te dragen aan voldoende huisartsen in Nederland, is het van belang dat de huisartsopleiding kan groeien. Om dit te realiseren, staan we steeds in nauwe verbinding met onze stakeholders de LHOV, de LOVAH, het Ministerie van VWS, de LHV en de NHG. Jaarlijks mogen we steeds meer aios opleiden.

813 nieuwe aios

Werving, selectie en plaatsing

In 2021 hebben we 945 sollicitaties voor een opleidingsplek ontvangen. 752 zijn via loting geplaatst voor start september 2021 en maart 2022. In jaar 2021 zijn in totaal 813 aios gestart met hun opleiding.
Lees meer
20210701 huisartsopleiding-AMC 2

Faciliteren en informeren

Er is in 2021 een nieuwe gezamenlijke website van de opleidingsinstituten gelanceerd die beter aansluit op de behoeften van de doelgroep. Daarnaast is een aantal verbeteringen op ICT-gebied doorgevoerd.

Een sterk samenwerkingsverband

Om onze ambities te realiseren, werkten ook dit jaar de 8 opleidingsinstituten en de landelijke werkorganisatie intensief samen. Onze belangrijkste stakeholders LHOV en LOVAH maken onderdeel uit van de besturing van ons samenwerkingsverband. De strategische samenwerkingsagenda vormt dé leidraad voor het samenwerkingsverband, met als missie het opleiden van voldoende, vakbekwame en toekomstbestendige huisartsen voor iedereen in Nederland.

groepsfoto hoofden opleidingsinstituten
De hoofden van de 8 opleidingsinstituten. Vlnr: Carolien van Leeuwen (UMCG), Roger Damoiseaux (UMC Utrecht), John van Ochten (Erasmus MC), Hedwig Vos (UMCL), Judy van Es (Amsterdam UMC - locatie AMC), Rob Dijkstra (Amsterdam UMC - locatie VUmc), Claudia Lobo (Radboudumc), Matthijs Limpens (Maastricht University)