logo huisartsopleiding nederland

Missie en strategische agenda

Gezamenlijke missie

Wij staan voor de opleiding van voldoende, vakbekwame en toekomstbestendige huisartsen voor iedereen in Nederland.

 

Gedeelde uitgangspunten in onze strategische agenda

  • Om vakbekwame en toekomstbestendige huisartsen op te leiden is zowel ontwikkeling van het vakgebied van belang, alsook van de opleiding en van de personen die hierin werkzaam zijn.

  • Deze ontwikkeling begint al bij de opleiding tot basisarts, doorwerkend in de opleiding tot huisarts en wordt geborgd in de (postacademische) nascholing voor huisartsen. De opleiding tot huisarts is uniek vergeleken met de meeste andere medische vervolgopleidingen. Bij de opleiding tot huisarts (en specialist ouderengeneeskunde en de arts voor verstandelijk gehandicapten) vindt gedurende de gehele opleiding wekelijks instituutsonderwijs aan aios plaats, plus permanente scholing van opleiders, hetgeen het praktijkleren faciliteert en verdiept.

 

  • De ambitie in de strategische samenwerkingsagenda heeft in eerste instantie betrekking op de ontwikkeling van Huisartsopleiding Nederland. De ambitie reikt verder dan alleen de inrichting van de opleiding tot huisarts. Te denken valt aan het vormgeven van een academische voordeur voor de huisartsgeneeskunde (centrale loketfunctie) en het door ontwikkelen van het huisartsgeneeskundig opleidingscontinuüm (van de opleiding tot (huis)arts tot (postacademische) nascholing). Daarbij ligt het nog open of Huisartsopleiding Nederland zelf de voordeur moet worden of dat we ons inspannen richting bijvoorbeeld andere partijen zoals het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

 

  • Interdisciplinair, interprofessioneel samenwerken en verschuivingen in rolopvattingen en verschijningsvormen zijn van invloed op het aanbod en de ontwikkeling van de opleiding tot huisarts.
 
  • De huisarts van de toekomst blijft zich continu ontwikkelen en aanpassen aan de context waarin hij/zij werkzaam is. Vakbekwame en toekomstbestendige huisartsen staan achter de kerntaken en kernwaarden zoals verwoord in de Woudschoten conferentie in 2019.
 

pdfStrategische agenda 2020-2023