Vervallen vragen LHK-toets maart 2022

1 mei 2022

Na het maken van de toets krijg je als aios de kans commentaar te geven op de toets als geheel en op de afzonderlijke vragen. Aan de hand van dit commentaar kunnen vragen vervallen. Ze tellen dan niet mee bij de resultaten.