Aandacht voor beloning van aios

4 juli 2023

Onafhankelijk onderzoek laat significante beloningsverschillen zien tussen artsen in opleiding tot geneeskundig specialist (aios). Met name aios in ziekenhuizen ontvangen een hogere beloning dan aios buiten het ziekenhuis, zoals huisartsen in opleiding.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de SBOH, de werkgever van onder meer aios huisartsgeneeskunde en financier van de huisartsopleiding. Huisartsopleiding Nederland, het samenwerkingsverband van de 8 huisartsopleidingen, is verheugd dat een belangrijk onderwerp als beloning onafhankelijk is onderzocht en het vervolg door de SBOH wordt geagendeerd. De SBOH gaat zich bij het ministerie van VWS hard maken voor financiering van een gelijkwaardige arbeidsvoorwaardenregeling. De huisartsopleidingen ondersteunen dit van harte. Lees meer in het persbericht van de SBOH.