Evaluatie van de opleiding (GEAR)

Een van de manieren waarop de opleidingsinstituten werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de huisartsopleiding is met een periodieke, cyclische evaluatie. Hiervoor zetten de instituten het gezamenlijk ontwikkelde kwaliteitsinstrument GEAR in.

GEAR staat voor Gecombineerde Evaluatie en Auditronde.

Doel

GEAR heeft als belangrijkste doel het bevorderen van de kwaliteit van de huisartsopleiding. Daarnaast stimuleert GEAR de samenwerking tussen de 8 opleidingsinstituten en het leren van elkaar.

Opzet

Elke GEAR-ronde duurt 3 jaar en is opgezet volgens een PDCA-cyclus: Plan Do Check Act. PDCA is gericht op stap voor stap en continu verbeteren. Iedereen binnen de opleiding is betrokken bij GEAR: aios, (stage)opleiders, ondersteunend personeel, groepsbegeleiders en management. De kwaliteitscoördinator van het instituut speelt een centrale rol in het monitoren van de processen om de kwaliteit te verbeteren.

Een GEAR-ronde bestaat uit de volgende onderdelen en activiteiten:

  • Zelfevaluatie en reflectieverslag. Elke GEAR-ronde start met een zelfevaluatie en reflectieverslag door elk opleidingsinstituut.
  • Vorming landelijk auditteam. Er wordt een landelijk auditteam gevormd en getraind. Het auditteam bestaat uit een aios, opleider en staflid van drie andere opleidingen, aangevuld met een vaste voorzitter en secretaris. Dit team voert de audits uit bij de 8 instituten.
  • Gesprekken. De audits vinden plaats op basis van het gezamenlijk kwaliteitskader van de instituten en de zelfevaluatie van het instituut. Het auditteam spreekt met aios, opleiders, docenten, medewerkers en het management van het instituut. Deze gesprekken vinden plaats op basis van het zogeheten waarderend auditen (appreciative inquiry). Dit houdt in dat er samen wordt gekeken naar wat goed gaat en wat beter zou kunnen. Auditees geven hun inbreng open minded en vanuit hun eigen ervaring.
  • Mondelinge en schriftelijke rapportage. Na de audit ontvangt het instituut een mondelinge en schriftelijke rapportage van de bevindingen. Zo krijgt een instituut goed zicht op zowel goedlopende zaken binnen de opleiding als verbeterpunten.
  • Lokale en landelijke verbeterplannen. De GEAR-audits leiden zowel lokaal als landelijk tot verbeterplannen. Aan de verbeteringen die voortkomen uit deze plannen wordt gewerkt tot de volgende GEAR-ronde. Een belangrijk element van deze periode is het onderling uitwisselen van good practices om zo veel mogelijk van elkaar te leren.

Na 3 jaar begint het hele evaluatieproces opnieuw. Er wordt onder andere weer een nieuw auditteam gevormd.

Kwaliteitskader

GEAR bevat ook het gezamenlijk kwaliteitskader voor de opleidingen tot huisarts. Dit kader wordt beschreven in het handboek GEAR. Het kader is ingedeeld in vijf domeinen. Samen omvatten deze domeinen de meest relevante processen binnen de opleiding. Elke auditronde komen de vijf domeinen aan de orde. De 3 kerndomeinen staan hierbij centraal: Curriculum, Leeromgeving en Toetsing en Beoordeling. Academisch niveau is een belangrijk aandachtspunt binnen de opleidingen en is daarom geïntegreerd in de drie kerndomeinen.

Afbeelding1

Handboek

Meer informatie over de inhoud en opzet van GEAR vind je in het handboek.

Contact en vragen

Heb je vragen over GEAR? Neem dan contact op met:

Team Onderwijs en Kwaliteit
E-mail: kwaliteit@huisartsopleiding.nl