Privacyverklaring

Wij vinden jouw privacy belangrijk. Het is immers een grondrecht. In de privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van je verzamelen, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Wil je weten hoe de opleidingsinstituten met je persoonsgegevens omspringen? Kijk dan in de daarvoor bedoelde privacyverklaring op de websites van de instituten.