Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets

De Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets (LHK-toets) bestaat uit 120 meerkeuzevragen over de huisartsgeneeskunde. De toets geeft inzicht in het kennisniveau van de aios en wordt twee keer per jaar afgenomen. Met de toets wordt de voortgang in kennis van een aios getoetst. Ook opleiders en docenten kunnen de toets maken.

Toetsdata

De LHK-toets wordt afgenomen in de laatste week van maart en de laatste week van september. De toets wordt afgenomen op:

  • Woensdag 29 september 2021 (zie LHK-toetsafname september 2021)
  • Woensdag 30 maart 2022
  • Woensdag 28 september 2022

LHK-toetsafname september 2021

De LHK-toets van 29 september 2021 vindt digitaal plaats. Het is toegestaan bronnen te raadplegen, maar je beschikt over beperkte tijd. Voor een zinvolle toetsuitslag is het belangrijk dat je de toets individueel maakt, zonder overleg met anderen. De toetsvragen zijn gebaseerd op de literatuur van de boekenlijst van Huisartsopleiding Nederland. De genoemde bronnen op de boekenlijst zijn leidend als de juiste bron ter beantwoording van de vragen.

Binnen programmatisch toetsen is de LHK een belangrijk meetmoment, waarbij de uitkomst een educatieve en signaleringsfunctie heeft. Een uitkomst die duidt op een laag kennisniveau voor jouw fase van opleiding of duidelijke kennishiaten kunnen aanleiding zijn voor het formuleren van een aanvullend leertraject. Bepreek de uitslagen met je opleider, je docenten en mede-aios. Formuleer op basis van de feedback concrete leerdoelen en evalueer deze bij je leergesprekken, praktijkbezoek of volgende voortgangsbesprekingen.

Inhoud van de toets

De LHK-toets is een domeindekkende kennistoets. Dat houdt in dat de toets bestaat uit vragen die alle aspecten van de huisartsgeneeskunde bestrijken. Bijvoorbeeld medisch inhoudelijke vragen, maar ook vragen over wetgeving, wetenschap en communicatie met de patiënt. De toets vormt op deze manier een afspiegeling van alles wat de huisarts in de praktijk tegenkomt.

De vragen worden gemaakt door stafleden van de huisartsopleidingen en door huisartsen die werkzaam zijn bij Huisartsopleiding Nederland. Alle vragen zijn voorzien van een literatuurverwijzing. Hiermee kun je je verder verdiepen in het onderwerp van de vraag. In de boekenlijst vind je een overzicht van alle literatuur waarnaar in de LHK-toets wordt verwezen.

Oefentoets

Via de LHK-oefentoets kun je oefenen met het type vragen van de LHK-toets. De inloggegevens voor de oefentoets kun je opvragen via je instituut. Wil je meer toetsvragen maken? Download dan de app Huisarts Kennis Quiz met een wekelijkse actuele vraag.

Uitslagen en berekening resultaten

Toetsuitslagen zijn ongeveer 4 weken na het afnemen van de toets bekend. De uitslagen zijn in te zien via het e-portfolio. Je kunt daar je eigen scores vergelijken met je referentiegroep van het instituut en je landelijke referentiegroep. Toetsuitslagen zijn ook in te zien via LHK-ProF. Ook daar kun je jezelf vergelijken met anderen en de resultaten van verschillende toetsen over verloop van tijd inzien. Ga naar de LHK-prof.

Wil je meer weten over de manier waarop de resultaten van de LHK-toets worden berekend of hoe je je resultaten kunt interpreteren? Download dan de Toelichting op de berekening resultaten LHK-toets of de excel referentiegroep berekenen.

Vervallen vragen

Na het maken van de toets krijg je als aios de kans commentaar te geven op de toets als geheel en op de afzonderlijke vragen. Aan de hand van dit commentaar kunnen vragen vervallen. Ze tellen dan niet mee bij de resultaten. Bekijk de vervallen vragen van de toets van maart 2021.

Dyslexie

Heb je dyslexie? Dan mag je een half uur langer over de toets doen. Je kunt dit aanvragen via je opleidingsinstituut en hebt daarvoor een dyslexieverklaring nodig.

Opleiders

Opleiders kunnen de LHK-toets kosteloos maken. Als opleider krijg je de toets twee keer per jaar aangeboden, in mei en november. Je hoeft je hier niet voor aan te melden en krijgt vanzelf bericht.

Abonnement

De LHK-toets is een handig middel voor huisartsen die hun kennis op peil willen houden. Je kunt daarom een abonnement nemen op de LHK-toets. Deelname aan de LHK-toets is geaccrediteerd met 2 punten per toets.

Gratis en vrijblijvend

Huisarts Kennis Quiz

Blijf door de Huisarts Kennis Quiz app op de hoogte van onder meer huisartsgeneeskundige inzichten en actualiteiten en test wekelijks je kennis met een nieuwe meerkeuzevraag. Al 2500 aios, opleiders en huisartsen gaan je voor.
Lees meer over de Huisarts Kennis Quiz

Hulp nodig

Maak je de LHK-toets online en heb je vragen of loop je tegen iets aan? Bijvoorbeeld met tussentijds opslaan of printen? In ons hulpdocument hebben we de antwoorden op veelvoorkomende vragen bij elkaar verzameld.

Auteursrechten

De LHK-toets is eigendom van Huisartsopleiding Nederland. Er rust daarom auteursrecht op de vragen en de bijbehorende antwoordsleutels. Meer informatie over het delen van de vragen en antwoordsleutel lees je in het document publicatiebeleid.

Download
Vragen en contact

Heb je vragen over de LHK-toets? Neem dan contact op met:

Team Toetsing
E-mailtoetsing@huisartsopleiding.nl
Tel: 030 227 2807

Gerelateerd aan deze pagina