Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets

De Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets (LHK-toets) bestaat uit 120 meerkeuzevragen over de huisartsgeneeskunde. De toets geeft inzicht in het kennisniveau van de aios en wordt twee keer per jaar afgenomen. Met de toets wordt de voortgang in kennis van een aios getoetst. Ook opleiders en docenten kunnen de toets maken.

Toetsdata en informatie over inloggen

De LHK-toets wordt afgenomen in de laatste week van maart en de laatste week van september. De toets wordt afgenomen op:

  • Woensdag 27 september 2023
  • Woensdag 27 maart 2024
  • Woensdag 25 september 2024

Informatie over de toetsafname ontvang je van je opleidingsinstituut. Kort voor de afname ontvang de inloggegevens en instructie voor de LHK-toets per e-mail van Huisartsopleiding Nederland.

Online afname van de toets

Toetsuitslag vergelijken met referentiegroep

In 2021 zijn de LHK-toetsen vanwege corona online thuis gemaakt. Daardoor was toezicht op de examencondities niet mogelijk. Aios mochten gebruikmaken van naslagwerken. Mede door onderlinge verschillen in het gebruik van naslagwerken konden aios hun uitslag niet goed vergelijken met hun referentiegroep (andere aios in dezelfde fase van de opleiding).

Om het onderling vergelijken van de resultaten ook bij een online afname mogelijk te maken, maakt in maart 2023 een aselecte steekproef van aios de toets onder toezicht, zonder gebruik van naslagwerken. Op basis van deze groep wordt de cesuur bepaald. Aios in de steekproef maken de toets ook online, maar zijn fysiek op het opleidingsinstituut. Daar maken zij de toets onder de examencondities.

Wanneer je niet tot deze steekproefgroep behoort en de toets online thuis of op de praktijk maakt, krijg je de instructie om géén naslagwerken te gebruiken. Als je je aan deze instructie houdt, dan kun je je eigen kennisniveau goed vergelijken met dat van je referentiegroep. Je hoort van je opleidingsinstituut of je in de aselecte steekproef zit.

Duiden van je toetsuitslag bij online LHK

De LHK-toets is een belangrijk meetmoment, waarbij je kunt controleren of je kennis op niveau is of juist eronder. Door de wisselende omstandigheden bij de afname van de toets in de afgelopen 2 jaar als gevolg van de coronamaatregelen is het onderling vergelijken van de uitslag met aios in dezelfde fase van de opleiding minder goed mogelijk.

Toch is het mogelijk je uitslag bij de online toets te duiden. Bijvoorbeeld in gesprek met je opleider, docent en mede-aios. Zelf weet je met welke vragen je moeite had en hoeveel of wat je hebt opgezocht. De opleider kent jou en heeft jouw medisch handelen in de praktijk kunnen observeren. Bepaal samen wat deze uitslag zegt over je medische kennis en of er een noodzaak is om doelgericht aan je kennis te werken.

Voor de voortgangsbeoordeling door je opleider en docent is het belangrijk dat je laat zien dat je aan je eventuele kennislacunes werkt. Wanneer zij zorgen hebben over je kennisniveau op basis van observaties in de praktijk is dit sowieso altijd aan te raden.

Inhoud van de toets

De LHK-toets is een domeindekkende kennistoets. Dat houdt in dat de toets bestaat uit vragen die alle aspecten van de huisartsgeneeskunde bestrijken. Bijvoorbeeld medisch inhoudelijke vragen, maar ook vragen over wetgeving, wetenschap en communicatie met de patiënt. De toets vormt op deze manier een afspiegeling van alles wat de huisarts in de praktijk tegenkomt. De vragen worden ontwikkeld door stafleden van de huisartsopleidingen en door huisartsen die werkzaam zijn bij Huisartsopleiding Nederland.

Boekenlijst

De vragen in de LHK-toets zijn voorzien van een literatuurverwijzing. Hiermee kun je je verder verdiepen in het onderwerp van de vraag. In de boekenlijst vind je een overzicht van alle literatuur waarnaar in de LHK-toets wordt verwezen. De boekenlijst is alfabetisch, en op onderwerp gerangschikt.

Oefentoets

Via de LHK-oefentoets kun je oefenen met het type vragen van de LHK-toets. De inloggegevens voor de oefentoets kun je opvragen via je instituut. Wil je meer toetsvragen maken? Download dan de app Huisarts Kennis Quiz met een wekelijkse actuele vraag.

Uitslag en berekening resultaten

Toetsuitslagen zijn ongeveer 4 weken na het afnemen van de toets bekend. De uitslagen zijn in te zien via het e-portfolio. Je kunt daar je eigen scores vergelijken met je referentiegroep van het instituut en je landelijke referentiegroep. Toetsuitslagen zijn ook in te zien via LHK-ProF. Ook daar kun je jezelf vergelijken met anderen en de resultaten van verschillende toetsen over verloop van tijd inzien. Ga naar de LHK-prof.

Wil je meer weten over de manier waarop de resultaten van de LHK-toets worden berekend of hoe je je resultaten kunt interpreteren? Download dan de Toelichting op de berekening resultaten LHK-toets of de excel referentiegroep berekenen.

Vervallen vragen

Na het maken van de toets krijg je als aios de kans commentaar te geven op de toets als geheel en op de afzonderlijke vragen. Aan de hand van dit commentaar kunnen vragen vervallen. Ze tellen dan niet mee bij de resultaten. Bekijk de vervallen vragen van de toets van maart 2023.

Dyslexie

Heb je dyslexie? Dan mag je een half uur langer over de toets doen. Je kunt dit aanvragen via je opleidingsinstituut en hebt daarvoor een dyslexieverklaring nodig.

Opleiders

Opleiders kunnen de LHK-toets kosteloos maken. Als opleider krijg je de toets twee keer per jaar aangeboden, in mei en november. Je hoeft je hier niet voor aan te melden en krijgt vanzelf bericht.

Abonnement

De LHK-toets is een handig middel voor huisartsen die hun kennis op peil willen houden. Je kunt daarom een abonnement nemen op de LHK-toets. Deelname aan de LHK-toets is geaccrediteerd met 2 punten per toets.

Gratis en vrijblijvend

Huisarts Kennis Quiz

Blijf door de Huisarts Kennis Quiz app op de hoogte van onder meer huisartsgeneeskundige inzichten en actualiteiten en test wekelijks je kennis met een nieuwe meerkeuzevraag. Al 2500 aios, opleiders en huisartsen gaan je voor.
Lees meer over de Huisarts Kennis Quiz

Hulp nodig

Maak je de LHK-toets online en heb je vragen of loop je tegen iets aan? Bijvoorbeeld met tussentijds opslaan of printen? In ons hulpdocument hebben we de antwoorden op veelvoorkomende vragen bij elkaar verzameld.

Auteursrechten

De LHK-toets is eigendom van Huisartsopleiding Nederland. Er rust daarom auteursrecht op de vragen en de bijbehorende antwoordsleutels. Meer informatie over het delen van de vragen en antwoordsleutel lees je in het document publicatiebeleid.

Download
Vragen en contact

Heb je vragen over de LHK-toets? Neem dan contact op met:

Team Toetsing
E-mailtoetsing@huisartsopleiding.nl
Tel: 030 227 2818

Gerelateerd aan deze pagina