ComBeL

De competentiebeoordelingslijst (ComBeL) is een handvat om te beoordelen in hoeverre een aios de competenties uit het competentieprofiel van de huisarts beheerst. De ComBeL wordt gebruikt bij de voortgangsgesprekken.

Doel en uitvoering

De ComBeL helpt je als aios om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van je competenties. Opleiders, docenten en begeleiders gebruiken de ComBeL als onderbouwing van het voortgangsadvies. Voor het voortgangsgesprek vult zowel je opleider als docent de ComBeL in. Zij doen dat op basis van toetsen, praktijkobservaties en andere informatie over het functioneren van jou als aios tijdens de maanden vóór het gesprek. Als aios kun je ook jezelf beoordelen via de ComBeL.

Cluster van competenties behorend bij de kerntaken van de huisarts

Inhoud

De ComBeL bevat de 7 competentiegebieden uit het competentieprofiel van de huisarts: medisch handelen, arts-patiënt communicatie, samenwerking, leiderschap, maatschappelijk handelen, kennis en wetenschap en professionaliteit. Ieder competentiegebied bestaat uit verschillende competenties en van elke competentie zijn de indicatoren voor de beoordeling omschreven.

Wanneer

De ComBeL wordt gebruikt bij de voortgangsgesprekken. Deze vinden ten minste 3 keer per jaar plaats met je opleider, docenten en/of begeleiders.

ComBeLs formulieren

Vanwege het nieuwe Landelijk Opleidingsplan met de visie ‘Verantwoord vertrouwen’ zijn de Combels aangepast in het voorjaar van 2024. Deze ComBeLs zijn beschikbaar in het e-portfolio en kunnen in de opleiding worden gebruikt. De formulieren zijn ook hieronder te downloaden in pdf.

Vragen en contact

Heb je vragen over de ComBeL? Neem dan contact op met:

Team Toetsing
E-mailtoetsing@huisartsopleiding.nl
Tel: 030 227 2818

Gerelateerd aan deze pagina