ComBeL

De competentiebeoordelingslijst (ComBeL) is een handvat om te beoordelen in hoeverre een aios de competenties uit het competentieprofiel van de huisarts beheerst. De ComBeL wordt gebruikt bij de voortgangsgesprekken.

Doel en uitvoering

De ComBeL helpt je als aios om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van je competenties. Opleiders, docenten en begeleiders gebruiken de ComBeL als onderbouwing van het voortgangsadvies. Voor het voortgangsgesprek vult zowel je opleider als docent de ComBeL in. Zij doen dat op basis van toetsen, praktijkobservaties en andere informatie over het functioneren van jou als aios tijdens de maanden vóór het gesprek. Als aios kun je ook jezelf beoordelen via de ComBeL.

Cluster van competenties behorend bij de kerntaken van de huisarts

Inhoud

De ComBeL bevat de 7 competentiegebieden uit het competentieprofiel van de huisarts: vakinhoudelijk handelen, communicatie (met patiënt), samenwerken, organiseren, maatschappelijk handelen, wetenschap en onderwijs en professionaliteit. Ieder competentiegebied bestaat uit verschillende competenties en van elke competentie zijn de indicatoren voor de beoordeling omschreven.

Wanneer

De ComBeL wordt gebruikt bij de voortgangsgesprekken. Deze vinden tenminste 3 keer per jaar plaats met je opleider, docenten en/of begeleiders.

Versies

Er is een aparte ComBeL voor iedere opleidingsperiode en stage. Daarnaast is er een aparte versie voor docenten. De ComBeLs zijn terug te vinden in het e-portfolio en hieronder te downloaden in word of pdf.

Vragen en contact

Heb je vragen over de ComBeL? Neem dan contact op met:

Team Toetsing
E-mailtoetsing@huisartsopleiding.nl
Tel: 030 227 2818

Gerelateerd aan deze pagina