MAAS 2.0

De MAAS 2.0 biedt een handvat voor het observeren van consultvoering van artsen. Het bestaat uit een lijst van communicatievaardigheden en een handleiding hoe die toe te passen. De MAAS 2.0 is de opvolger van de MAAS-Globaal. Hij wordt in de opleiding onder andere gebruikt om communicatievaardigheden in samenhang met medisch handelen te beoordelen.

Geurt Essers licht in deze video toe hoe de MAAS 2.0 verschilt van de MAAS Globaal.

Maastrichtse Anamnese en Advies Scorelijst

Doel en uitvoering

De MAAS 2.0 wordt gebruikt om consultvoeringsvaardigheden te observeren en er feedback over te geven. Communicatievaardigheden worden daarbij in samenhang met medisch inhoudelijk handelen geobserveerd. De scorelijst bestaat uit 3 onderdelen: communicatievaardigheden per fase van het consult, algemene communicatievaardigheden en medisch-inhoudelijk handelen.

Wanneer

De MAAS 2.0 wordt op alle instituten gebruikt bij de consultvoeringstoets in jaar 1. Bij de observatie en toetsing van communicatie op andere momenten worden soms ook andere instrumenten gebruikt.

Downloads

Vragen en contact

Heb je vragen over de Maas 2.0? Neem dan contact op met:

Team Toetsing
E-mailtoetsing@huisartsopleiding.nl
Tel: 030 227 2818

Gerelateerde pagina’s