De opleiding

De huisartsopleiding is een competentiegerichte medische vervolgopleiding. Het doel van de opleiding is om aios de competenties te laten verwerven die zij nodig hebben om een goede huisarts te kunnen zijn. Als aios maak je je die competenties eigen aan de hand van de opleidingsthema’s. Het leren zelf vindt vooral plaats in de praktijk: de opleidingspraktijk en de stages. Het onderwijs op het instituut tijdens de terugkomdagen is ondersteunend en aanvullend op die praktijk.