Opleidingspraktijk

Ben je opleider? Dan worden er ook een aantal eisen gesteld aan je praktijk. Zo moet je praktijk gecertificeerd zijn en moet je beschikken over een leerwerkplan.

Certificering praktijk

Volgens de eisen van de Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten (RGS) moet elke opleidingspraktijk gecertificeerd zijn. Je kunt zelf kiezen door welke instelling je deze certificering wil laten uitvoeren. Een actueel overzicht van erkende certificerende instellingen is te vinden op de website van het NHG. Is je praktijk gecertificeerd? Dan is deelname aan het visitatieprogramma voor het individueel functioneren van de huisarts (IF-H) niet meer verplicht.

Leerwerkplan

Het leerwerkplan geeft aios inzicht in de mogelijkheden van jouw opleidingspraktijk. En in de manier waarop het leren binnen jouw praktijk georganiseerd is. Op deze manier helpt het aios om een passende opleidingspraktijk te kiezen. De aanwezigheid van een leerwerkplan is daarnaast een voorwaarde om erkend te blijven als opleider door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten.

Aios-dashboard

Met het aios-dashboard kunnen aios eenvoudig overzichten maken van de verrichtingen die ze hebben gedaan in de praktijk van hun opleider. Zo krijgen ze inzicht in het aantal patiënten en de variatie in ziektebeelden die ze gezien hebben en of ze nog kennis of ervaringen missen. Het aios-dashboard is gekoppeld aan het huisartsinformatiesysteem (HIS) van jouw praktijk. Gegevens worden geanonimiseerd uitgewisseld, waardoor de privacy van patiënten geen gevaar loopt.