Landelijk Opleidingsplan

In het Landelijk Opleidingsplan worden het doel, de structuur en de inhoud van de huisartsopleiding beschreven. Het plan volgt de regelgeving van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) en vormt de basis voor het lokaal en individueel opleidingsplan.

Visie

Als huisartsopleiding leiden we de huisartsen van morgen op: huisartsen die flexibel zijn, veerkracht tonen en zelf de regie over hun werk nemen. Aan het eind van je opleiding ben jij als aios daardoor in staat om zelfstandig huisartsgeneeskundige zorg te verlenen in een dynamische maatschappij. Dat vraagt om een brede ontwikkeling én om een brede visie op opleiden. Meer over deze brede visie op opleiden lees je terug in het opleidingsplan.

Inhoud van de opleiding

De inhoud van de opleiding wordt bepaald door het compententieprofiel en de tien thema’s van de huisartsgeneeskundige zorg. De competenties en thema’s vormen de kaders waarbinnen je als aios groeit als deskundige, als lid van de beroepsgroep en als individu.

Praatplaat opleidingsplan

Gebruik de praatplaat om samen met opleiders, stafleden, docenten en andere betrokkenen binnen jouw opleidingsinstituut het gesprek aan te gaan over het concreet maken van het nieuwe landelijk opleidingsplan binnen de opleiding.

Vragen en contact

Heb je vragen over  het Landelijk Opleidingsplan? Neem dan contact op met:

E-mail: onderwijs@huisartsopleiding.nl

Gerelateerd aan deze pagina