Toets- en beoordelingsinstrumenten

Tijdens de opleiding worden toetsen georganiseerd en uitgevoerd op landelijk, instituuts- en praktijkniveau. Hieronder vind je een overzicht van toets- en beoordelingsinstrumenten die binnen de opleiding worden gebruikt.

Landelijk

De volgende toetsen worden landelijk georganiseerd:

Instituut

Een aantal toetsen worden onder verantwoordelijkheid van de instituten uitgevoerd. Het instituut kan in zijn lokale toetsprogramma nog andere vormen van toetsing inzetten. Deze zijn hier niet vermeld.

Praktijk

Als aios word je ook beoordeeld in de praktijk. Voor het doen van praktijkobservaties kunnen de volgende instrumenten worden gebruikt:

Beoordeling voortgang

Voor het beoordelen van je voortgang wordt de competentiebeoordelingslijst gebruikt:

E-portfolio

Tijdens je opleiding worden al je beoordelingen en toetsresultaten verzameld in een e-portfolio. Je houdt dit portfolio zelf bij en kan het gebruiken om te reflecteren op je voortgang in de opleiding.

Toetsplan

Het Landelijk Toetsplan  is aangepast aan de eisen die voortkomen uit het Landelijk Opleidingsplan ‘Verantwoord Vertrouwen’ en bestaat uit de volgende delen:

  • Deel 1 – Beschrijft het proces van besluitvorming en beoordeling.
  • Deel 2 – Beschrijft de formele verplichtingen waar een aios aan moet voldoen.
  • Deel 3 – Een overzicht van instrumenten voor observatie, feedback en reflectie.
Vragen en contact

Heb je vragen over de toets- en beoordelingsinstrumenten van de huisartsopleiding? Neem dan contact op met:

Team Toetsing
E-mail: toetsing@huisartsopleiding.nl
Tel: 030 227 2818

Gerelateerde pagina’s