Toets- en beoordelingsinstrumenten

Tijdens de opleiding worden toetsen georganiseerd en uitgevoerd op landelijk, instituuts- en praktijkniveau. Hieronder vind je een overzicht van toets- en beoordelingsinstrumenten die binnen de opleiding worden gebruikt.

Landelijk

De volgende toetsen worden landelijk georganiseerd:

Instituut

Een aantal toetsen worden onder verantwoordelijkheid van de instituten uitgevoerd. Het instituut kan in zijn lokale toetsprogramma nog andere vormen van toetsing inzetten. Deze zijn hier niet vermeld.

Praktijk

Als aios word je ook beoordeeld in de praktijk. Voor het doen van praktijkobservaties kunnen de volgende instrumenten worden gebruikt:

Beoordeling voortgang

Voor het beoordelen van je voortgang wordt de competentiebeoordelingslijst gebruikt:

E-portfolio

Tijdens je opleiding worden al je beoordelingen en toetsresultaten verzameld in een e-portfolio. Je houdt dit portfolio zelf bij en kan het gebruiken om te reflecteren op je voortgang in de opleiding.

Protocol en Toetsplan

Het Protocol Toetsing en Beoordeling is onderdeel van het Landelijk Opleidingsplan. Daarin staat aan welke regelgeving toetsing en beoordeling binnen de opleiding minimaal moet voldoen. De inhoudelijke uitwerking van die regelgeving vind je terug in het Landelijk Toetsplan. Het Landelijk Toetsplan beschrijft de visie op toetsing en beoordeling en de procedures die daarbij horen.

Vragen en contact

Heb je vragen over de toets- en beoordelingsinstrumenten van de huisartsopleiding? Neem dan contact op met:

Team Toetsing
E-mail: toetsing@huisartsopleiding.nl
Tel: 030 227 2818

Gerelateerde pagina’s