Opleiding en arbeidsvoorwaarden

De opleiding tot huisarts duurt 3 jaar en vindt grotendeels plaats in de praktijk. Eén keer per week heb je een terugkomdag waarbij je ervaringen uitwisselt met anderen en onderwijs krijgt op je instituut. Binnen de standaard opleidingsduur zijn er mogelijkheden om de opleiding te verkorten of de opleiding in deeltijd te volgen.

Structuur van de opleiding

Het eerste en derde jaar van de opleiding breng je door in de huisartspraktijk. In het tweede jaar volg je een verplichte klinische stage spoedeisende hulp, een stage in een verpleeghuis en in een GGZ-instelling. Heb je relevante werkervaring? Dan kun je in sommige gevallen voor delen van de opleiding vrijstelling krijgen.

arts in opleiding tot specialist

Werktijden en deeltijd

Een fulltime aios werkt 38 uur per week: 31,5 uur in de praktijk en 6,5 uur tijdens de de terugkomdag bij het instituut. Het is mogelijk om de opleiding in deeltijd te volgen. De regels en voorwaarden daarvoor verschillen per opleidingsinstituut. Daarnaast moeten sommige stages of delen van stages wel voltijds worden gevolgd. Wil je de opleiding in deeltijd volgen? Dan moet je dat aanvragen via je opleidingsinstituut. Meer informatie over de regels rondom arbeidstijden en deeltijd vind je op de website van de SBOH.

Werkgever van huisartsen in opleiding en tevens financier van de opleiding tot huisarts

Salaris en arbeidsvoorwaarden

Een huisarts in opleiding verdient een goed salaris en kan rekenen op uitstekende arbeidsvoorwaarden. Daar komen nog extra vergoedingen voor onder andere onregelmatig werken, onkosten, reiskosten en vakantiegeld en een eindejaarsuitkering bovenop. Heb je relevante werkervaring? Dan kun je hoger ingeschaald worden. Als aios ben je in dienst bij de SBOH. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn bepaald via een cao. Meer over het salaris en de arbeidsvoorwaarden voor aios lees je op de website van de SBOH .

Promotieonderzoek: aiotho worden

Wil jij ook wetenschappelijk aan de slag? Dat kan als aiotho: Arts In Opleiding Tot Huisarts en Onderzoeker. Een aiotho is een arts die zijn of haar opleiding tot huisarts combineert met een promotieonderzoek.

College Geneeskundige Specialismen

Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten

Onderbreken van de opleiding

Het is in principe niet de bedoeling dat je de opleiding onderbreekt. Toch kunnen er redenen zijn waardoor je tijdelijk moet of wil stoppen met de opleiding. Denk aan ziekte en zwangerschaps- of ouderschapsverlof. De regelgeving van het CGS staat dat in principe toe. Je opleidingsinstituut moet er alleen wel altijd mee instemmen. Het aanvragen van een onderbreking van de opleiding gaat daarom via het opleidingsinstituut. Wijzigt je IOP door de onderbreking? Dan moet de RGS de wijziging goedkeuren. Je leest er meer over op de website medischevervolgopleidingen.nl. Als je de opleiding onderbreekt en tijdelijk niet kunt werken, moet je ook verlof aanvragen bij de SBOH. Je leest daarover meer op de website van de SBOH .

Vrijstelling

Heb je al werkervaring opgedaan? Dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor vrijstelling voor sommige onderdelen van de opleiding. Hiermee verkort je de duur van de opleiding. Je leest meer over de regels en voorwaarden voor het aanvragen van vrijstelling op de pagina vrijstelling.

Ruilen van opleidingslocatie

De huisartsopleiding maak je doorgaans af op de locatie waar je bent gestart. Maar soms kunnen er zich omstandigheden voordoen waarin het prettiger kan zijn om de opleiding voort te zetten op een andere opleidingslocatie. Je leest over het indienen van een verzoek tot ruilen en de verdere voorwaarden op de pagina ruilen van opleidingslocatie.

Vragen en contact

Wil je meer weten over de opleidingsduur en arbeidsvoorwaarden? Neem dan contact op met:

Team werving, selectie en plaatsing
E-mailsupport@huisartsopleiding.nl
Tel: 030 227 2820

Gerelateerd aan deze pagina