Landelijk onderwijs

Samen met de 7 opleidingsinstituten ontwikkelde Huisartsopleiding Nederland landelijke onderwijsprogramma’s voor alle aios en of opleiders van de opleidingsinstituten.

Onderwijsprogramma’s

De landelijke onderwijsprogramma’s zijn onderdeel van de curricula van de opleidingsinstituten. Het landelijk onderwijs richt zich op thema’s waarvoor specifieke onderwijsfaciliteiten en expertdocenten nodig zijn en sluiten aan bij het onderwijs op de opleidingsinstituten en in de opleidingspraktijk.