Innovatie binnen de opleiding

Het opleiden van de nieuwe generatie huisartsen vraagt om een huisartsopleiding die steeds een stap vooruitloopt en zichzelf continu verbetert. Om zich zo te onderscheiden als een eigentijdse en veelzijdige medisch-specialistische vervolgopleiding die midden in de samenleving, de wetenschap én de praktijk staat. Het is de ambitie van het samenwerkingsverband Huisartsopleiding Nederland om dat waar te maken.

Door steeds kritisch te kijken naar de inhoud van de opleiding zorgen we dat de opleiding goed blijft aansluiten op de snelle ontwikkelingen in de maatschappij en de veranderende context van het vak. Op deze pagina lichten we toe met welke projecten en initiatieven we op dit moment werken aan vernieuwing van de opleiding.

Praktijkmanagementonderwijs uitgebreid

Praktijkmanagement omvat alles wat een huisarts doet voor een goed functionerende huisartspraktijk én voor de organisatie van de zorg. Uit evaluaties van de opleiding blijkt dat aios behoefte hebben aan verdieping en verbreding van het praktijkmanagementonderwijs. Daarom heeft Huisartsopleiding Nederland aan Schola Medica gevraagd om samen met aios, opleiders, docenten en andere experts extra onderwijsaanbod te ontwikkelen rondom praktijkmanagement.

Deze uitbreiding van praktijkmanagementonderwijs heet de PROFclass. Kenmerkend is dat de PROFclass gericht is op een leven lang leren door aios en huisartsen. Begin april 2023 kwam de PROFclass voor aios beschikbaar en gaat naadloos aansluiten op de PROFclass voor huisartsen die via de LHV wordt aangeboden.

6 clusters van de PROFclass

De PROFclass bestaat uit 6 clusters en is beschikbaar als e-learnings voor zelfstudie, opdrachten en leergesprekken in de opleiderspraktijk en in de vorm van verdiepingsonderwijs op de verplichte terugkomdag op het opleidingsinstituut. Op de website van Schola Medica vind je een klein voorproefje van het cluster personeelsmanagement.

De 6 clusters van praktijkmanagementL financieel management, medisch leiderschap, personeelsmanagement, kwaliteit en verandermanagement, proces en digitalisering en afgezwaaid en dan
1. Visieontwikkeling & medisch leiderschap

Een huisarts heeft de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het goed functioneren van de organisatie waarin zij werken en aan de toekomstige richting ervan. In dit cluster komen de leiderschapscompetenties die hiervoor nodig zijn aan bod.

2. Financieel management

Dit cluster gaat over de financiering van de huisartsenzorg op verschillende niveaus. Denk aan de rijksbegroting en de financiering rond de huisartspraktijk. Daarnaast komen de financieringsstromen op micro niveau aanbod, zoals de jaarrekening van de praktijk.

3. Personeelsmanagement

In dit cluster worden een aantal ontwikkelingen en instrumenten van personeelsbeleid uitgelegd en met elkaar in verband gebracht.

4. Kwaliteit & verandermanagement

In dit cluster wordt stil gestaan bij kwaliteitsmanagement: het zichtbaar maken en verbeteren van de eigen kwaliteit. Daarnaast wordt er in gegaan op hoe je een verandering, voorvloeiend uit het kwaliteitsbeleid,  in de praktijk kunt vormgeven.

5. Proces & facilitair

Dit cluster heeft betrekking op het analyseren en verbeteren van werkprocessen om zo tot een efficiënt zorgproces en een goed georganiseerde praktijk te komen.

6. Afgezwaaid en dan….

Waar moet een startende huisarts zich op voorbereiden? Ga je werken als praktijkhouder, in loondienst of waarnemer? Bij al deze rollen wordt in dit cluster stil gestaan.

Landelijk onderwijs

De Landelijke Tweedaagse innoveert

In 2023 verandert het onderwerp van de eerste dag van de Landelijke Tweedaagse voor derdejaars aios. Preventie wordt vervangen door Innovatie. Het onderwerp van de tweede dag (Genetica) blijft bestaan. De Landelijke Tweedaagse vindt plaats aan het begin van het derde jaar.
Lees meer over het programma Landelijke Tweedaagse.

Het HDS-fonds is een fonds van de SBOH met als doel de centrale ontwikkeling en het onderhoud van landelijk onderwijs ten behoeve van de opleiding van aios huisartsgeneeskunde op de huisartsenpost, dat zowel centraal als regionaal kan worden ingezet.

Innovatieprojecten

De doorontwikkeling van ons onderwijs komt deels voort uit de opbrengsten van projecten die worden gefinancierd door het innovatie- en HDS-fonds van de SBOH. Hieronder lees je over enkele projecten die bijdragen aan vernieuwing van ons onderwijs.

Wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs

Onderzoek naar leren en opleiden is nodig om te komen tot huisartsen die een leven lang leren. Dit onderzoek vindt plaats in een interdisciplinair werkveld. Om samenwerking tussen onderzoekers te faciliteren en te komen tot onderzoeksgebieden hebben we met elkaar een onderzoeksagenda opgesteld en 5 onderzoeksgebieden geformuleerd. Het gaat binnen elk gebied om onderzoek naar leren en opleiden binnen verschillende contexten:

  1. de academische huisarts
  2. de maatschappelijk betrokken huisarts
  3. een specifieke identiteit van de huisarts
  4. de huisarts als ondernemer
  5. een theoretisch fundament voor leerprocessen

Deze onderzoeksagenda maakt het mogelijk om zowel inhoudelijk als volgens dezelfde processen en procedures samen te werken met alle huisartsopleidingen. Zo wordt onze onderzoeksexpertise verbreed en vergroot. En dat levert relevant onderzoek op van goede kwaliteit en met meer impact. Zodat we samen kunnen bijdragen aan goede huisartsgeneeskundige zorg.

HN_Onderzoeksagenda_cover
Onderzoeksagenda leren en opleiden huisartsgeneeskunde pdf

Download de onderzoeksagenda voor meer informatie over de 5 onderzoeksgebieden en de manier waarop we de agenda met elkaar kunnen gebruiken.

Download de onderzoeksagenda

Onderzoek naar interprofessioneel leren en samenwerken

Verrijking van het academisch onderwijs van medische vervolgopleidingen wordt vaak ingegeven door uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. Een mooi voorbeeld van wat onderzoek naar onderwijs voortbrengt, is het recent gepubliceerde werkboek ‘Werkvormen voor interprofessioneel opleiden in de zorg’. Met behulp van praktische werkvormen leren en werken aios samen met verschillende zorgprofessionals. Bijzonder is dat diverse onderwijsvormen in het werkboek zijn ingebracht door opleiders en docenten van de huisartsopleiding. Hun ervaringen zijn nu een inspiratiebron voor opleiders en onderwijskundigen van alle medische vervolgopleidingen.

Word aiotho

Doe zelf ook onderzoek

Wil je zelf onderzoek doen tijdens je huisartsopleiding? Dat kan als aiotho: Arts In Opleiding Tot Huisarts en Onderzoeker. Door de combinatie van huisarts in opleiding en onderzoek doen kun je ervaringen uit je onderzoek meenemen naar de praktijk en andersom.
Meer weten? Ga naar de pagina aiotho worden
20210902-huisartsenopleiding-063

Nederlands Huisartsen Genootschap

Landelijke Huisartsen Vereniging

Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen

Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging

Samenwerken aan opleidingsvernieuwing

Nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn voor de opleiding beoordelen we in het Concilium voor de Huisartsopleiding. Dit is het overlegplatform van de beroepsorganisaties NHG en LHV, de opleidingsinstituten en de belangenverenigingen LOVAH en LHOV. Vragen over het Concilium? Mail naar info@huisartsopleiding.nl.

Vragen en contact

Heb je een vraag over de manier waarop wij innovatie van ons onderwijs aanpakken? Neem dan contact op met:

Team Onderwijs
E-mail: onderwijs@huisartsopleiding.nl

Gerelateerd