Selectie en plaatsing

Het sollicitatieproces bestaat uit een selectie- en plaatsingsprocedure. De selectieprocedure begint met de beoordeling van je sollicitatie. Deze beoordeling wordt gedaan door de opleidingsinstituten. Zij beslissen of je wordt uitgenodigd voor het vervolg van de selectie: de LHK-toets en een STARR-interview. Geschikt bevonden kandidaten gaan hierna de plaatsingsprocedure in.

Sollicitatiedata en toelatingseisen

Voor je begint met solliciteren zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden. De selectie- en plaatsingsprocedure heeft een strakke planning waar geen uitzonderingen op mogelijk zijn. Zorg dus dat je op de hoogte bent van alle belangrijke sollicitatiedata. Daarnaast zijn er een aantal eisen en regels rondom selectie en plaatsing waar je rekening mee moet houden.

Aangepaste selectieprocedure

De selectieprocedure voor de opleiding die start in maart 2025 zal een aangepaste vorm hebben:

  • De LHK-toets komt te vervallen. Er komt ook geen alternatief.

Sollicitatieproces

Het sollicitatieproces bestaat uit twee onderdelen: een selectieprocedure en een plaatsingsprocedure. Hieronder beschrijven we welke stappen je doorloopt tijdens beide procedures.

1. Online solliciteren

De sollicitatie voor de huisartsopleiding verloopt via de online sollicitatieomgeving van Huisartsopleiding Nederland. Om toegang te krijgen tot de omgeving moet je een account aanmaken. Vervolgens kun je je sollicitatiebrief en CV uploaden. Je voert er ook je persoonlijke gegevens in, gegevens van een of meer referenten en je voorkeur voor de opleidingslocaties waar je je opleiding wilt volgen. Daarnaast voeg je je bul en BIG-registratie bij als je daarover beschikt.

Let op: wacht niet tot het laatste moment met solliciteren. Het verzamelen van alle documenten en bewijsstukken kan even duren.

STARR staat voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Reflectie. Tijdens een STARR-interview wordt je gevraagd om op basis van voorbeeldsituaties uit te leggen hoe je toen hebt gehandeld en hoe je daar nu op terugkijkt.

Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets

2. Briefbeoordeling

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld door een selectiecommissie van een van de 8 opleidingsinstituten. Zij bekijken onder andere of je cv passend is voor de huisartsopleiding en of je de Nederlandse taal voldoende beheerst. Heb je eerder gesolliciteerd en ben je afgewezen op je STARR-interview? Verwerk de reflectie op die afwijzing dan in je brief. De sollicitaties van kandidaten die zijn afgewezen worden door een ander instituut nog eens beoordeeld. Bij een tweede afwijzing stopt de procedure voor jou. Oordeelt de tweede beoordelaar anders? Dan komt er een derde doorslaggevende beoordeling door de Commissie Uitvoering en Selectie. Iedereen die dit onderdeel van de selectie doorkomt, wordt uitgenodigd voor de LHK-toets en een STARR-interview.

Over zowel een afwijzing als een uitnodiging voor het vervolg van de procedure ontvang je binnen 4 weken na het sluiten van de aanmeldperiode bericht.

3. LHK-toets

De Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennis (LHK)-toets meet huisartsgeneeskundige kennis aan de hand van 120 meerkeuzevragen. De toets wordt gebruikt om de voortgang in kennis van huisartsen in opleiding te meten. Als sollicitant voor een opleidingsplek maak je ook een LHK-toets. Dit is dezelfde toets die aios krijgen, maar met een andere scoreberekening. Tijdens de selectieprocedure wordt de score bepaald door resultaten van jou en je medekandidaten met elkaar te vergelijken. Scoor je te laag? Dan stopt de procedure voor jou. Het STARR-interview gaat in dat geval niet door.

Let op: de datum waarop de LHK-toets gemaakt wordt staat vast. Het is niet mogelijk de toets op een andere dag te maken. Maak je de toets niet? Dan ben je uitgesloten van de verdere selectieprocedure.

4. STARR-interview

Tijdens het STARR-interview wordt er gevraagd om op basis van recente voorbeeldsituaties uit te leggen hoe je toen hebt gehandeld en hoe je daar nu op terugkijkt. STARR staat voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Reflectie. Het STARR-interview bestaat uit 1 gesprek van 60 minuten. Het gesprek wordt afgenomen door 3 leden van de selectiecommissie van het instituut dat jouw STARR-interview afneemt.

Om je goed voor te bereiden op het interview is het handig om vooraf na te denken over voorbeelden en situaties die aansluiten bij de gevraagde competenties.

5. Plaatsingsprocedure

Heb je succesvol de selectieprocedure doorlopen en ben je geschikt bevonden? Dan ga je automatisch de plaatsingsprocedure in en loot je mee om een opleidingsplek. Op de pagina plaatsingsprocedure lichten we toe hoe de procedure werkt en waarom de procedure bestaat.

6. Uitslag

Heb je deelgenomen aan de LHK-toets en/of het STARR-interview? Dan krijg je na de plaatsingsprocedure bericht of je wel of niet geschikt bent bevonden voor de huisartsopleiding. Ben je geschikt bevonden? Dan hoor je gelijk of je een opleidingsplek toegewezen hebt gekregen. Je ontvangt uiterlijk twee weken na de laatste dag van de selectieprocedure bericht. Ben je afgewezen op je brief? Dan ontvang je eerder bericht.

Afgewezen en opnieuw solliciteren

Ben je afgewezen op het STARR-interview en wil je graag weten waarom? Dan kun je tot 2 weken na je afwijzing contact opnemen met het opleidingsinstituut voor een toelichting. Je kunt na afwijzing een volgende ronde gewoon weer mee solliciteren. Er zit geen beperking aan het aantal keren dat je kunt solliciteren. Solliciteer je opnieuw nadat je bent afgewezen op het STARR-interview? Reflecteer dan in je brief op je afwijzing.

Uitzonderingen

Er zijn een aantal situaties waarin uitzonderingen gelden op de plaatsingsprocedure:

Arts in opleiding tot huisarts-onderzoeker (aiotho)

Aspirant aiotho’s worden direct geplaatst bij het instituut waar het promotieonderzoek wordt uitgevoerd. Aspirant aiotho’s doorlopen dezelfde selectieprocedure als andere kandidaten, maar vullen bij voorkeurslocatie alleen het instituut in waar het promotieonderzoek plaatsvindt. Bij het indienen van de sollicitatie moet een verklaring van de promotor worden geüpload. Hierin bevestigt de promotor dat de kandidaat is aangenomen voor een huisartsgeneeskundig relevant promotieonderzoek dat als aiotho kan worden uitgevoerd.

In opleiding tot huisarts via het ministerie van Defensie

Een arts die vanuit het ministerie van Defensie de opleiding tot huisarts volgt, wordt geplaatst bij het instituut waar Defensie een overeenkomst mee heeft. De kandidaat vult dat instituut in op de voorkeurslijst in de online sollicitatiemodule. Bij het indienen van de sollicitatie moet ook een verklaring worden geüpload waarin staat dat het ministerie van Defensie de opleiding financiert en de arts in kwestie in de gelegenheid stelt de huisartsopleiding te volgen.

Postdoctoraal onderzoeker in opleiding tot huisarts (poioth)

Poioths worden direct geplaatst bij het instituut waar het onderzoek plaatsvindt. Bij het indienen van de sollicitatie moet hiervoor een toestemmingsverklaring worden geüpload. Hier vermeldt het desbetreffende UMC dat de sollicitant een functie zal gaan vervullen als postdoctoraal onderzoeker voor een termijn van minimaal 1.250 uur binnen de duur van de huisartsopleiding. Het onderzoek dat de poioth gaat uitvoeren moet huisartsgeneeskundig relevant zijn.

Vragen en contact

Heb je een vraag over solliciteren? Neem dan contact op met:

Team werving, selectie en plaatsing
E-mailsupport@huisartsopleiding.nl
Tel: 030 227 2820

Gerelateerd aan deze pagina