Vrijstelling

Heb je werkervaring opgedaan voor je in opleiding ging tot huisarts? Dan is het in sommige gevallen mogelijk om vrijstelling te krijgen voor onderdelen van de huisartsopleiding. Je opleidingsinstituut beoordeelt de relevantie van je ervaring en daarmee of je voor vrijstelling in aanmerking komt.

Voorwaarden

Er gelden een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor vrijstelling:

 • Je werkervaring moet relevant zijn voor de huisartsgeneeskunde.
 • Je ervaring moet zijn opgedaan bij een erkende opleidingsorganisatie of een erkende stage-instelling en bij een erkende opleidingsprofessional.
 • Je hebt minimaal 26 weken fulltime werkervaring opgedaan.

Een compleet overzicht van alle regels en voorwaarden met betrekking tot vrijstellingen lees je in het document regels en voorwaarden vrijstellingen.

Mogelijkheden en relevante werkervaring

Voldoe je aan de voorwaarden? Dan kun je vrijstelling aanvragen voor de opleidingsperiode in de huisartspraktijk, de klinische stage, de stage chronische ziekten en complexe problematiek en de stage psychiatrische ziekten en psychosociale problematiek. Welke ervaring relevant is, wordt bepaald door je opleidingsinstituut en verschilt per onderdeel. Ervaring in onder andere de huisartspraktijk, de spoedeisende geneeskunde, interne geneeskunde, chirurgie, kindergeneeskunde, gynaecologie, verpleeghuisgeneeskunde, klinische geriatrie, revalidatiegeneeskunde of psychiatrie kan relevant zijn voor een vrijstelling.

Let op: het is niet mogelijk om voor je start met de opleiding al uitsluitsel te krijgen of je vrijstelling krijgt of niet.

Aanvragen

Je opleidingsinstituut helpt je bij het aanvragen van vrijstelling. Je aanvraag wordt beoordeeld door je instituut. Zij kunnen je ook meer vertellen over de procedure en de termijnen waarbinnen de aanvraag gedaan moet zijn.

Bewijsstukken

Omdat de vrijstellingsaanvraag onderbouwd moet worden met een aantal bewijsstukken is het handig om die al te verzamelen voor je gaat solliciteren of direct na plaatsing. Zo heb je een verklaring nodig van de medisch eindverantwoordelijke van de afdeling waar je werkte of werkt tot aan de start van de opleiding. In die verklaring moeten de volgende zaken worden vermeld of bijgevoegd:

 • de inhoud van de werkzaamheden
 • de verworven competenties
 • functie en afdeling
 • aantal contracturen
 • begin- en einddatum van de aanstelling
 • erkenning van de opleidingsinrichting
 • erkenning van de opleider
 • een kopie van het erkenningsbesluit

Is je werkervaring meer dan 5 jaar geleden sinds de start van de opleiding? Zorg dan ook voor een beschrijving van de wijze waarop je de competenties die je hebt opgedaan hebt onderhouden.

Vragen en contact

Heb je vragen over de mogelijkheden voor het aanvragen van vrijstelling en ben je nog niet in opleiding? Neem dan contact op met:

Team werving, selectie en plaatsing
E-mail: support@huisartsopleiding.nl
Tel: 030 227 2820

Ben je wel in opleiding of ga je starten met de opleiding? Neem dan contact op met je opleidingsinstituut.