Evaluatie van de opleider (LEOh)

De aios evalueert de opleider met behulp van het landelijk uniforme evaluatieformulier opleiders huisartsgeneeskunde (LEOh). Aan de hand van een formulier beoordeelt de aios de opleider op het overdragen van expertise, begeleiden en toetsen, professionele ontwikkeling en de mate waarin de praktijk een leeromgeving is.

Landelijke Evaluatie Opleiders huisartsgeneeskunde

Doel

De LEOh is bedoeld om de opleider te helpen zijn of haar manier van opleiden te verbeteren. Daarnaast helpt het opleidingsinstituten om te bepalen of en wat voor aanvullende scholing ontwikkeld moet worden voor opleiders. De inhoud van de evaluatie is afgeleid van het Landelijk Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders.

Werkwijze

Als aios vul je twee keer per jaar de LEOh in op aangeven van het opleidingsinstituut. Na het invullen ga je over de lijst in gesprek met je opleider. Dit kan een goed moment zijn om na te gaan of er nieuwe praktisch afspraken tussen jou en je opleider nodig zijn of dat bijvoorbeeld het leerwerkplan van de opleidingspraktijk aangepast moet worden. Het opleidingsinstituut gebruikt de resultaten van vragenlijst bij het voortgangsgesprek met de opleider. Het vormt de basis voor het maken van afspraken over de verdere competentieontwikkeling van de opleider. Als opleider kun je ook een zelfevaluatie invullen.

Contact en vragen

Heb je vragen over de LEOh? Neem dan contact op met:

Team Onderwijs en Kwaliteit
E-mail: onderwijs@huisartsopleiding.nl