Vaardigheden

Als huisarts moet je beschikken over een breed scala aan vaardigheden. Je bent op dit vlak eigenlijk nooit uitgeleerd. Het levenslang onderhouden en aanleren van nieuwe vaardigheden is dan ook een basiscompetentie van iedere huisarts. Het veilig aanleren van vaardigheden gebeurt in de huisartspraktijk. Om zowel aios als opleiders daarbij te helpen zijn er een aantal hulpmiddelen ontwikkeld.

International Classification of Primary Care

Overzicht van vaardigheden

In het Overzicht van vaardigheden per ICPC-categorie staan alle vaardigheden die worden uitgevoerd in een huisartspraktijk. Er is daarbij onderscheid gemaakt tussen basisvaardigheden die elke huisarts moet kunnen uitvoeren en facultatieve vaardigheden die aanvullend zijn.

Aanleren van vaardigheden

In de Toelichtingen op de uitvoering van medische vaardigheden vind je per vaardigheid een een stappenplan voor het uitvoeren van een medische handeling. Denk bijvoorbeeld aan het doen van een knieonderzoek of het inbrengen van een spiraaltje. Deze toelichtingen zijn ook te vinden via de bladerfunctie van de Korte Vaardigheden Beoordeling (KVB) in het e-portfolio.

Beoordelen van vaardigheden

Aan de hand van de Korte Vaardigheden Beoordeling (KVB) kan een opleider beoordelen of een aios een vaardigheid voldoende beheerst. In het formulier kan de vaardigheid worden beoordeeld aan de hand van een aantal competenties. Bijvoorbeeld de technische uitvoering, communicatie en het samenwerken. Als opleider kun je daarnaast het bekwaamheidsniveau aangeven en als aios kun je daar je eigen reflectie op geven.

Kenmerkende Beroeps Activiteit

Onderwijs geven over vaardigheden

Voor het onderwijs geven over vaardigheden zijn ook een aantal hulpmiddelen:

  • Het Format voor onderwijs over vaardigheden is een blanco schema dat voor training in vaardigheden van zowel opleiders, docenten als aios gebruikt kan worden.
  • De Powerpoint vaardigheden aanleren in de opleiding kan gebruikt worden bij een workshop voor docenten en opleiders over het aanleren van vaardigheden aan aios.
  • In het Framework voor het aanleren van vaardigheden zijn vaardigheden gekoppeld aan de thema’s en KBA’s uit het Landelijk Opleidingsplan. Per vaardigheid is aangegeven of het een basis- of facultatieve vaardigheid is en of de vaardigheid in de opleidingspraktijk aangeleerd kan worden of dat juist aanvullend simulatieonderwijs nodig is.
Vragen en contact

Heb je vragen over vaardigheden of een van de ondersteunende hulpmiddelen voor het aanleren of beoordelen van vaardigheden? Neem dan contact op met team Onderwijs.

E-mail: onderwijs@huisartsopleiding.nl

Gerelateerd aan deze pagina