Competentieprofiel

Het Competentieprofiel beschrijft de benodigde competenties van de huisarts in zeven competentiegebieden. De competenties worden concreet zichtbaar in de vakinhoudelijke domeinen zoals beschreven in de tien thema’s van de huisartsenzorg. Het competentieprofiel en de thema’s samen beschrijven wat nodig is om de kernwaarden en kerntaken van de beroepsgroep waar te maken. Zij vormen zo de kaders voor de inhoud van de opleiding.

Zeven competenties

Het competentieprofiel bestaat uit de volgende zeven competentiegebieden:

  • Medisch handelen
  • Arts-patiënt communicatie
  • Samenwerking
  • Leiderschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Kennis en wetenschap
  • Professionaliteit

Gerelateerd aan deze pagina