Programmatisch toetsen

Binnen de huisartsopleiding zien we toetsing als onderdeel van een proces waarin voortdurend informatie wordt verzameld en geanalyseerd om te beoordelen waar jij staat in je ontwikkeling tot huisarts. We lichten hier toe waarom we voor dit zogeheten programmatisch toetsen hebben gekozen en wat het inhoudt.

Ondersteuning van het leerproces

Programmatisch toetsen betekent dat verschillende waarnemers, op verschillende momenten, in verschillende situaties en met verschillende instrumenten je competenties en studievoortgang bepalen. Het helpt opleiders, docenten en begeleiders om je zo goed mogelijk te ondersteunen in je leerproces.

Protocol en Toetsplan

Het Protocol Toetsing en Beoordeling is onderdeel van het Landelijk Opleidingsplan. Daarin staat aan welke regelgeving toetsing en beoordeling binnen de opleiding minimaal moet voldoen. De inhoudelijke uitwerking van die regelgeving vind je terug in het Landelijk Toetsplan. Het Landelijk Toetsplan beschrijft de visie op toetsing en beoordeling en de procedures die daarbij horen.

Vragen en contact

Heb je vragen over programmatisch toetsen ? Neem dan contact op met:

Team Toetsing
E-mailtoetsing@huisartsopleiding.nl
Tel: 030 227 2818

Gerelateerd aan deze pagina