Programmatisch toetsen

Binnen de huisartsopleiding zien we toetsing als onderdeel van een proces waarin voortdurend informatie wordt verzameld en geanalyseerd om te beoordelen waar jij staat in je ontwikkeling tot huisarts. We lichten hier toe waarom we voor dit zogeheten programmatisch toetsen hebben gekozen en wat het inhoudt.

Ondersteuning van het leerproces

Programmatisch toetsen betekent dat verschillende waarnemers, op verschillende momenten, in verschillende situaties en met verschillende instrumenten je competenties en studievoortgang bepalen. Het helpt opleiders, docenten en begeleiders om je zo goed mogelijk te ondersteunen in je leerproces.

Landelijk Toetsplan

Het Landelijk Toetsplan (versie maart 2024) is aangepast aan de eisen die voortkomen uit het Landelijk Opleidingsplan “Verantwoord Vertrouwen” (2024) en bestaat uit de volgende delen:

Deel 1 – Beschrijft het proces van besluitvorming en beoordeling.

Deel 2 – Beschrijft de formele verplichtingen waar een aios aan moet voldoen.

Deel 3 – Een overzicht van instrumenten voor observatie, feedback en reflectie.

Vragen en contact

Heb je vragen over programmatisch toetsen ? Neem dan contact op met:

Team Toetsing
E-mailtoetsing@huisartsopleiding.nl
Tel: 030 227 2818

Gerelateerd aan deze pagina