Kwaliteit & Innovatie

Zoals iedere medische vervolgopleiding, staat ook de huisartsopleiding voor een hoge kwaliteit van de opleiding. Dat doen we door te innoveren, onze opleiders en docenten (bij) te scholen en door onze opleiding periodiek te evalueren. Feedback van de aios is daarin ook belangrijk. Bijvoorbeeld via de LEOh.