Differentiaties

Wil je je graag verdiepen in een specifiek onderdeel van de huisartsgeneeskunde? Dan kun je een differentiatie volgen naast het reguliere opleidingsprogramma. Alle opleidingsinstituten bieden differentiaties aan.

Overzicht van differentiaties

De onderwerpen van de differentiaties zijn gebaseerd op de kaderopleidingen van het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG). Op dit moment worden de volgende differentiaties landelijk aangeboden:

Wetenschappelijk onderzoek

Naast deze landelijke differentiaties is op ieder instituut de differentiatie Wetenschappelijk onderzoek te volgen.

Aanmelden

Heb je interesse in het volgen van een differentiatie? Laat dat dan op tijd weten aan het instituut waar je in opleiding bent. Het liefst aan het eind van je eerste opleidingsjaar. Voor je je kunt aanmelden voor een differentiatie heb je toestemming van je opleidingsinstituut nodig. Zij kijken of het past binnen je individuele opleidingsplan en of je er voldoende ruimte voor hebt. Heb je toestemming? Dan meldt jouw instituut je aan bij het instituut waar je de differentiatie wilt volgen.

Geen plek beschikbaar

Het kan zijn dat er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plekken. In dat geval wordt er geloot. Ben je uitgeloot? Dan kun je nog wel terecht bij differentiaties waar nog plek beschikbaar is of je kunt later starten met de differentiatie van je voorkeur. In dat geval geldt de voorwaarde dat een latere startdatum nog binnen je opleidingsduur valt.

Voorwaarden

In het document voorwaarden differentiaties lees je welke regels en voorwaarden er gelden voor het volgen van een differentiaties.

Vragen en contact

Heb je vragen over een differentiatie? Neem dan contact op met het instituut dat de differentiatie aanbiedt.