Toetsen & beoordelen

Tijdens je opleiding tot huisarts ontwikkel je als aios uiteenlopende competenties. Maar hoe weet je waar je staat in je studievoortgang en het verwerven van die competenties? Er worden verschillende toets- en beoordelingsinstrumenten gebruikt om dat te bepalen. We leggen uit welke dat zijn en waarom we binnen de opleiding hebben gekozen voor het zogeheten programmatisch toetsen.

Landelijk toetsplan

Het Landelijk Toetsplan is aangepast aan de eisen die voortkomen uit het nieuwe Landelijk Opleidingsplan. Het bestaat uit de volgende delen:

  • Deel 1 – Beschrijft het proces van besluitvorming en beoordeling.
  • Deel 2 – Beschrijft de formele verplichtingen waar een aios aan moet voldoen.
  • Deel 3 – Een overzicht van instrumenten voor observatie, feedback en reflectie.
Download