Toetsen & beoordelen

Tijdens je opleiding tot huisarts ontwikkel je als aios uiteenlopende competenties. Maar hoe weet je waar je staat in je studievoortgang en het verwerven van die competenties? Er worden verschillende toets- en beoordelingsinstrumenten gebruikt om dat te bepalen. We leggen uit welke dat zijn en waarom we binnen de opleiding hebben gekozen voor het zogeheten programmatisch toetsen.

Protocol en Toetsplan

Het Protocol Toetsing en Beoordeling is onderdeel van het Landelijk Opleidingsplan. Daarin staat aan welke regelgeving toetsing en beoordeling binnen de opleiding minimaal moet voldoen. De inhoudelijke uitwerking van die regelgeving vind je terug in het Landelijk Toetsplan. Het Landelijk Toetsplan beschrijft de visie op toetsing en beoordeling en de procedures die daarbij horen.