Structuur van de opleiding

De huisartsopleiding duurt 3 jaar. De opleiding bestaat uit opleidingsperiodes in de praktijk van een huisartsopleider, een verplichte klinische stage en stages in andere zorginstellingen. Hoe het opleidingstraject precies wordt vormgegeven kan op basis van eerdere ervaring en lokale mogelijkheden verschillen.

Opleidingsperiodes

Tijdens de opleiding volg je als aios twee opleidingsperiodes in de huisartspraktijk:

  • De opleiding start met de eerste opleidingsperiode. Deze opleidingsperiode is gericht op het vertrouwd raken met het werkterrein en de werkwijze van de huisarts en de veelvoorkomende problemen waar je binnen de huisartsenzorg mee te maken krijgt.
  • Tijdens de tweede opleidingsperiode is er aandacht voor onderwerpen als praktijkmanagement en preventieve zorg, maar heb je ook de mogelijkheid om je kennis over bepaalde onderwerpen te verdiepen door het volgen van een differentiatiemodule.

Stages

Binnen de opleiding is er ruimte voor het volgen van verschillende stages:

  • De klinische stage is verplicht. De stage is gericht op ziektebeelden die je binnen de huisartsenpraktijk minder snel ziet. De nadruk ligt daarbij op de spoedeisende zorg.
  • De GGZ-stage is gericht op psychosociale en psychiatrische problematiek. De nadruk ligt op diagnostiek en behandeling die binnen het bereik van de huisartsenzorg vallen.
  • De CZ-stage is gericht op chronisch-complexe aandoeningen en het bijstaan van patiënten in het omgaan met de gevolgen van een chronische ziekte en de samenwerking tussen huisarts en andere zorginstellingen.

In overleg met het instituut is het mogelijk om deze stages aan te vullen met andere stages.

Kenmerkende Beroeps Activiteit

Terugkomdagen

Tijdens je opleiding heb je elke week een terugkomdag op je instituut. Je krijgt dan onderwijs dat aansluit bij de opleidingsperiodes en stages. Ook hier ligt de nadruk op competentieontwikkeling, de thema’s en het uitvoeren van KBA’s.

Gerelateerde pagina’s